Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Kyrkoordningen utfärdades första gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter. Kyrkoordningen uppdateras därför varje årsskifte. Här har du möjlighet att ladda ned gällande kyrkoordning i pdf-format.

Längst ned på sidan finns övergångsbestämmelser.

Gällande kyrkoordning från 1 januari 2016 (pdf, 142 sidor) >>

Inledning till kyrkoordningen

Gällande bestämmelser

Skapad: 2010-06-03 00:00:00
  • Ändringar i kyrkoordningen, andra bestämmelser beslutade av kyrkomötet (till exempel beslut om gudstjänstböcker och instruktioner som gäller för arbetet på den nationella nivån inom kyrkan)  och bestämmelser beslutade av kyrkostyrelsen ges ut under benämningen Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB).

    Läs och ladda ner gällande bestämmelser.

//