75 miljoner extra till flyktingarbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkomötets budgetutskott föreslår att Svenska kyrkan avsätter extra medel på 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande både i Sverige och utomlands under 2016.

En av kyrkostyrelsens särskilda prioriteringar för åren 2016–2018 är att stärka Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar i Sverige.

Antalet flyktingar i världen är nu det högsta sedan andra världskriget. Det ökade antalet asylsökande i Sverige innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor har utvecklats till centrala verksamhetsområden.

Med anledning av de stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande föreslår utskottet därför en extra tilldelning av 75 miljoner kronor till kyrkostyrelsens förfogande i detta arbete. Dessa medel kan användas för arbete såväl i Sverige som utomlands.  

– Som kyrka bärs vi av övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbilder, och vill i ord och handling stå upp för människors likavärde, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

– Det ger uppfordrande förväntningar på hur vi, som lever nu, klarar att hantera dagens flyktingströmmar – och att förebygga nya flyktskäl. Vår kyrka är också en aktiv del av den världsvida kyrkan, som når fram, även över stängda gränser, till medmänniskor i nöd.

Budgetutskottet förutsätter att stift och församlingar enkelt, snabbt och transparent ska kunna få tillgång till medel utifrån behov och vid särskilda satsningar, för arbetet i Sverige.

Utskottens betänkanden och övrig information om kyrkomötet finns här

Utskottens betänkanden