Meny

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Enligt plan kommer kyrkomötet att återuppta sitt gemensamma arbete tisdagen den 29 september 2020. Läs mer här nedan om hur coronaviruset påverkar formerna för årets kyrkomöte.

Nu pågår årets kyrkomöte

Årets kyrkomöte inleddes den 29 september med gudstjänst och öppnande i Uppsala domkyrka. Här kan du ta del av de tal som framfördes av kyrkomötets ordförande Karin Perers och ärkebiskop Antje Jackelén.

Tal av kyrkomötets ordförande

Tal av ärkebiskopen

Kyrkomötet 2020 genomförs i förenklad form

Den extraordinära situation som råder med coronavirus, sjukdomen covid-19 och begränsning av möjligheten att hålla större sammankomster innebär att det inte är möjligt att i år genomföra ett vanligt kyrkomöte. Gruppledarna för kyrkomötets nomineringsgrupper har därför efter samråd med presidiet kommit överens om formerna för höstens kyrkomöte. Överenskommelsen innebär i korthet att kyrkomötet kommer att genomföras med färre ledamöter, ett begränsat antal ärenden och distansnärvaro. Möjligheten för ledamöter och biskopar att lämna in motioner öppnas den 18 juni.

Här kan du ta del av överenskommelsen i sin helhet: Överenskommelse mellan gruppledarna i kyrkomötet om formerna för kyrkomötet 2020

Här kan du läsa pressmeddelandet om överenskommelsen: Årets kyrkomöte genomförs på distans 

 

Kommande kyrkomöten

 
Kyrkomötet 2020
 • Vecka 40, 29/9-1/10 (session 1)
 • Vecka 47, 16-17/11 (session 2)
 • Plats: Digitalt möte, omfattande en begränsad del av kyrkomötets ledamöter
 
Kyrkomötet 2021
 • Vecka 40, 5-8/10 (session 1)
 • Vecka 47, 22-24/11 (session 2)
 • Vecka 47, 24-25/11 (valsammanträdet)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2022
 • Vecka 40, 4-7/10 (session 1)
 • Vecka 47, 21-23/11 (session 2)
 • Plats: Fastställs hösten 2020
 
Kyrkomötet 2023
 • Vecka 40, 3-6/10 (session 1)
 • Vecka 47, 20-22/11 (session 2)
 • Plats: Fastställs hösten 2020

 

tidigare kyrkomöten