Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet återupptar sitt gemensamma arbete den 18-20 november. Årets kyrkomöte har tema undervisning.

Ärenden till kyrkomötet 2019

Genom att klicka här skickas du till sidan med alla de handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2019. Det kom totalt in 47 motioner till årets kyrkomöte.

Till ärendena

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2019
  • Vecka 47, 18-20/11 (session 2)
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2020
  • Vecka 40, 29/9-2/10 (session 1)
  • Vecka 47, 16-18/11 (session 2)
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2021
  • Vecka 40, 5-8/10 (session 1)
  • Vecka 47, 22-24/11 (session 2)
  • Vecka 47, 24-25/11 (valsammanträdet)
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

tidigare kyrkomöten