Prata med oss

Till innehållet

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet 2017 äger rum 3-6 oktober och 20-23 november i Uppsala.

Kyrkomötet 2017

Kyrkomötets första session i Uppsala är nu över efter en veckas utskottsarbete. Betänkandena, som innehåller förslag till beslut utifrån 158 motioner och sammanlagt 8 skrivelser, kommer att behandlas under kyrkomötets andra session den 20-23 november i Uppsala.

Årets betänkanden

Betänkandena har publicerats här på kyrkomötets webbplats.

Tal vid kyrkomötets öppnande

Vid kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka hölls tal av kyrkomötets ordförande Karin Perers och ärkebiskop Antje Jackelén som går att läsa här: 

Karin Perers tal 
Antje Jackeléns tal 

Session 1

Session 1 ägde rum tisdag 3 oktober - fredag 6 oktober.

 • Ledamöterna behandlade 158 motioner och 6 skrivelser från kyrkostyrelsen samt 2 skrivelser från kyrkomötets presidium. Detta är rekordstora siffror.
 • Årets kyrkomöte kommer att domineras av kyrkohandboksfrågan och med anledning av detta har man förlängt session 2 ytterligare en dag för debatt och beslut.
 • Det är fjärde året i mandatperioden och valår - vilket innebär att det direkt efter avslutat kyrkomöte, efter session 2, blir ett så kallat Valsammanträde då det nya kyrkomötet träffas och väljer bland annat ny kyrkostyrelse.

Session 2

Session 2 äger rum måndag 20 november - torsdag 23 november 2017.

Kyrkomötet äger rum i Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.

Stort antal motioner till årets kyrkomöte

Motioner, skrivelser och betänkanden som rör kyrkomötet 2017 finns publicerade här.

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Kyrkostyrelsen beslutade den 14 juni att överlämna Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018.  

Kyrkohandboksskrivelsen, inklusive relaterade dokument, samt förslag till Kyrkohandbok 

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2017
 • Vecka 40, 3-6 oktober (session 1)
 • Vecka 47, 20-23 november (session 2)
 • Vecka 47, 23-24 november (valsammanträde, nyvalda kyrkomötet)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2018
 • Vecka 40, 2-5 oktober (session 1)
 • Vecka 47, 19-21 november (session 2)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

 

Kyrkomötet 2019
 • Vecka 40, 1-4 oktober (session 1)
 • Vecka 47, 18-20 november (session 2)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)