Kyrkomötets mötesledare sitter på en rad på scenen. I fokus är en liten ängel i trä som står framför dem.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Det nyvalda kyrkomötet återsamlas i oktober

Här på kyrkomötets webbplats kan du ta del av handlingar och beslut i ärenden under kyrkomötet 2021. Det går också att se debatten i efterhand.

Det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2022–2025 återsamlas i Uppsala den 4–7 oktober och den 21–23 november (med gruppmöten den 20 november). Se porträttbilder på ledamöterna fördelade per nomineringsgrupp och per stift. 

Bildspel från inledningen av kyrkomötet 2021

Fotograf: Gustaf Hellsing/IKON

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2022
  • Vecka 40, 4-7/10 (session 1)
  • Vecka 47, 21-23/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)
 
Kyrkomötet 2023
  • Vecka 40, 3-6/10 (session 1)
  • Vecka 47, 20-22/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)