Prata med oss

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet 2017 ägde rum 3-6 oktober och 20-23 november i Uppsala.

Kyrkomötet 2017

Kyrkomötet återsamlades i Uppsala under vecka 47 för arbetsplenum och beslut. Det enskilt största beslutsärendet var förslaget om ny kyrkohandbok, som föranlett 52 motioner. Direkt efter avslutat kyrkomöte samlades det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2018-2021 till valsammanträde.

Kyrkomötet pågick måndag till torsdag

Kyrkomötets andra och beslutande session började på måndagen den 20 november i Uppsala Konsert & Kongress. Kyrkomötet avslutades med mässa i Uppsala domkyrka torsdagen den 23 november, under ledning av Karlstad stifts biskop Sören Dalevi.

Utdelning av pris och stipendier

Årets kulturstipendier delades ut på onsdagen den 22 november. Vid samma tillfälle delades också Samiska rådets kulturpris 2017 ut.

Årets betänkanden

Betänkandena har publicerats här på kyrkomötets webbplats

Sammanträdesplan 

Sammanträdesplan för session 2 kyrkomötet 2017, reviderad 27 oktober
Sammanträdesplan för kyrkomötets valsammanträde 2017

Session 1

Session 1 ägde rum tisdag 3 oktober - fredag 6 oktober.

  • Ledamöterna behandlade 158 motioner och 6 skrivelser från kyrkostyrelsen samt 2 skrivelser från kyrkomötets presidium. Detta är rekordstora siffror.
  • Årets kyrkomöte kommer att domineras av kyrkohandboksfrågan och med anledning av detta har man förlängt session 2 ytterligare en dag för debatt och beslut.
  • Det är fjärde året i mandatperioden och valår - vilket innebär att det direkt efter avslutat kyrkomöte, efter session 2, blir ett så kallat Valsammanträde då det nya kyrkomötet träffas och väljer bland annat ny kyrkostyrelse.

Tal vid kyrkomötets öppnande

Vid kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka hölls tal av kyrkomötets ordförande Karin Perers och ärkebiskop Antje Jackelén som går att läsa här: 

Karin Perers tal 
Antje Jackeléns tal 

 

Stort antal motioner till årets kyrkomöte

Motioner, skrivelser och betänkanden som rör kyrkomötet 2017 finns publicerade här.

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Kyrkostyrelsen beslutade den 14 juni att överlämna Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018.  

Kyrkohandboksskrivelsen, inklusive relaterade dokument, samt förslag till Kyrkohandbok 

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2018
  • Vecka 40, 2-5 oktober (session 1)
  • Vecka 47, 19-21 november (session 2)
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

 

Kyrkomötet 2019
  • Vecka 40, 1-4 oktober (session 1)
  • Vecka 47, 18-20 november (session 2)
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

tidigare kyrkomöten