Ordförandeklubba med ordförande Karin Perers i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Kyrkomötet 2021

Kyrkomötet 2021 sammanträder 5-8 oktober samt 22-24 november. Handlingar i ärenden publiceras löpande under fliken Ärenden till kyrkomötet 2021 i menyraden ovan.

Med anledning av coronapandemin kommer den första sessionen genomföras digitalt med ledamöter och biskopar närvarande på distans.

Digitalt kyrkomöte även 2021 (pressmeddelande 210504)

Överenskommelse mellan gruppledarna i kyrkomötet om formerna för kyrkomötet 2021 med anledning av spridningen av covid-19

Det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2022-2025 kommer preliminärt att kallas till valsammanträde den 24-25 november.

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2021
  • Vecka 40, 5-8/10 (session 1)
  • Vecka 47, 22-24/11 (session 2)
  • Vecka 47, 24-25/11 (valsammanträdet)
  • Plats: Session 1: digitalt. Session 2 och valsammanträdet: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2022
  • Vecka 40, 4-7/10 (session 1)
  • Vecka 47, 21-23/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)
 
Kyrkomötet 2023
  • Vecka 40, 3-6/10 (session 1)
  • Vecka 47, 20-22/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)

 

tidigare kyrkomöten