Glädjefylld dubbel biskopsvigning i Uppsala

Nyhet Publicerad Ändrad

Glädjen var stor i en fullsatt Uppsala domkyrka när Svenska kyrkan idag fick två nya biskopar – för Strängnäs och Västerås stift. Vignings­gudstjänsten leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Ärkebiskopen både inledde och avslutade sin predikan med att hänvisa till den bild som på några dagar har förändrat samtalet i Europa – bilden av ett drunknat barn på stranden. Treårige Alans utsläckta liv har blivit berättelsen som inte kan ignoreras, som påminner om att flyktingkrisen handlar om medmänniskor, inte om volymer.

I det direkta tilltalet till de nya biskoparna konstaterade ärkebiskopen att de blir biskopar i en tid då förtroendet för vår kyrka har ökat signifikant och då förväntningarna om möjligt ökar ännu mera.

– Ni är olika och har olika profil, och utifrån era valspråk tror jag att ni kompletterar varandra väl. Johans valspråk är svaret som Jesus ger när några frågar var han bor: ”Följ med och se!” Och vad finns att se? Jo, detta att ”Ordet blev människa” – Mikaels valspråk.

– Följ med och se! Se människan: Jesu Kristus som finns mitt ibland oss, som finns också på stranden. När vi sörjer, när vi slits mellan hopp och förtvivlan, då finns han också där. Se människan!

Biskop Johan Dalman beskrev sina känslor efter vigningen:

– Det är en både mäktig och pirrig känsla att stå här som biskop nummer 58 i Strängnäs stift. Tryggt att veta att man bara är en länk i en kedja, men också utmanande ansvarsfullt att bära mångas förväntningar på den kristna trons genomslag i Sverige av idag.

Som sitt valspråk har Johan Dalman valt: Följ med och se, hämtat från Joh.1:39.

Läs mer om biskop Johan på Strängnäs stifts webbplats >>

Biskop Mikael Mogren ser fram emot att vara biskop i en tid där religionen blir allt mer synlig i det mångreligiösa och mångkulturella Sverige. Religionen behövs, menar han.

– När samhället drabbas av religiös demens är det allvarligt. Särskilt om det är i ett alltmer mångreligiöst samhälle. Det nya Sverige kräver en modig kyrka och i Guds perspektiv är vi alla minoriteter. Det är dags för kyrkan att komma upp ur katakomberna och samspela med, och i, samhället.

Som sitt valspråk har Mikael Mogren valt: Ordet blev människa, hämtat från Joh. 1:14.

Läs mer om biskop Mikael på Västerås stifts webbplats >>