Församlingarna har tyckt till om förslag till ny kyrkohandbok

Nyhet Publicerad Ändrad

Sammanlagt 436 församlingar har svarat på remissen om det nya kyrkohandboksförslaget. Nu påbörjar arbetet med att gå igenom och utvärdera förslaget inför en ny remissrunda i höst. Målet är en ny kyrkohandbok i början av 2016.

Just nu pågår ett arbete med att förnya Den svenska kyrkohandboken, som är en av Svenska kyrkans gudstjänstböcker. Kyrkohandboken används av gudstjänstledaren, som oftast är prästen. Den ger ordningen för olika gudstjänster samt dop, konfirmation, vigsel och begravning där varje moment har sin plats i helheten.

Förslaget som ligger till grund för den nya kyrkohandboken har varit ute på remiss i ett antal utvalda stift och församlingar. Remisstiden för kyrkohandboksförslaget avslutades den 1 februari 2014. Nu tas alla svar om hand och diarieförs, för att sedan sammanställas och analyseras. 

en av gudstjänstböckerna

Den svenska kyrkohandboken är en av Svenska kyrkans gudstjänstböcker. Andra gudstjänstböcker är Bibeln, psalmboken, evangelieboken och En liten bönbok. Gudstjänstböckerna uttrycker vad kyrkan tror, bekänner och lär.