Ett par personer lägger blommor på kistan vid en begravning
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vett och etikett vid en begravning

Som gäst har du kommit till begravningen för att visa din sorg och respekt för den döda, tillsammans med de anhöriga, släkt och vänner. Tänk på att ta hänsyn till den dödas och de anhörigas önskemål.

Begravning i coronatider

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. 

I våra kyrkor följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Reglerna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor.

En begravning räknas som en allmän sammankomst och kan ha 50 deltagare exklusive personal. Om deltagarantalet vid allmänna sammankomster på grund av smittspridningen i en region begränsas till färre än 50 deltagare, är det ändå alltid tillåtet att vara 20 deltagare vid en begravning. 

Under vissa förutsättningar kan man vara fler än 50 deltagare:

- Upp till 300 deltagare vid begravning inomhus när lokalen är tillräckligt stor och när det finns anvisade sittplatser.

- Upp till 600 deltagare utomhus.

Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om begravningar i coronatider.

Begravningsgudstjänster är öppna för alla

Alla gudstjänster i Svenska kyrkans lokaler är öppna för alla. Det betyder att  ingen kan hindras från att delta i en begravningsgudstjänst. Är du tveksam om du ska gå, fråga de anhöriga. Tänk på att oftast är vi för försiktiga, för att vi inte vill störa. Många gånger vill man som anhörig att människor kommer.

Om de anhöriga vill begränsa antalet personer, brukar det ofta markeras genom att det till exempel står ”begravningen sker i kretsen av de närmast anhöriga” i begravningsannonsen.

Klädsel

Om du är osäker, hör av dig till de anhöriga eller begravningsentreprenören.

Var ute i god tid

Som begravningsgäst ska du komma  till kyrkan i god tid. Minst tio minuter före utsatt tid bör du sitta på din plats.

Placering

Ibland kan de främsta bänkraderna vara reserverade för den dödas närmaste familj och släkt – men det finns ingen regel som säger att det alltid måste vara så. Tänk på att de som stod den döda nära ska få platser långt fram.

Stäng av mobilen

Alla mobiltelefoner ska vara avstängda.

Fotografering

Oftast fotograferar man inte under en begravning. Däremot kan man fotografera kistan eller urnan och blommorna före eller efter begravningen, om den avslutas i kyrkan. Även här gäller att fråga begravningsbyrån eller anhöriga om man är tveksam.

Fråga begravningsbyrån – de hjälper gärna till

Om de anhöriga har anlitat en begravningsbyrå, brukar byråns representant finnas på plats i kyrkan i god tid före begravningen. Om du har frågor eller funderingar kan du tala med den personen. Du kan också kontakta begravningsbyrån inför en begravning. De kan alltid svara på dina frågor eller hänvisa till någon anhörig.