Tre bilder: En far med ett barn, Jesus-målning på ett fönster, duva.
Foto: Anna Roström/Jonér, Maria Svensk/Ikon, Magnus Aronson/Ikon

Treenigheten

När vi talar om treenigheten menar vi att Gud är tre personer – samtidigt. Gud är Fadern, Sonen och den heliga Anden.

De tre personerna kan kort beskrivas såhär:

  • Fadern – skaparen

  • Guds son – Jesus som levde som människa

  • den heliga Anden, som finns överallt, precis som vinden.

Att Gud på detta sätt är tre personer har den samlade kristenheten – kyrkan – varit enig om sedan 300-talet, och det håller världens kyrkor fortfarande fast vid.

Fadern, Sonen och den heliga Anden är i en fullständig gemenskap, de är EN Gud, och samtidigt verkar de var för sig.

Om det är krångligt att förstå treenigheten, kan man tänka på hur vatten också kan upplevas på tre olika vis: som rinnande vätska, ånga och fast is.

Läs mer om Gud!