Prata med oss

Svenska kyrkans filmpris

Varje år delar Svenska kyrkan ut ett pris på 50 000 kronor till en film som håller hög konstnärlig kvalitet, och som synliggör existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck. 

 

Prisutdelningen sker under Göteborg International Film Festival som också beslutar om vilka filmer som ska nomineras till Svenska kyrkans filmpris.

Från 2010 tilldelas priset uteslutande svenska långfilmer som har premiär under festivalen, och som Svenska kyrkan därför kommer att kunna använda i sitt arbete.

Angelos symbol för kyrkans filmpris

Erland Forsbergs ikon Angelos, prissymbol för Svenska kyrkans filmpris.
Bild: Mikael Ringlander

Ikonen Angelos har tagits fram av göteborgskonstnären och ikonmålaren Erland Forsberg. Tillsammans med en prissumma på 50 000 kronor överlämnas den varje år till vinnaren av Svenska kyrkans filmpris under Göteborg International Film Festival.

Krav på vinnande film

 • Hög konstnärlig kvalitet.
 • Filmens värderingar ska ses i ljuset av evangeliets budskap.
 • Filmens social- och rättviseaspekter ska beröra och angå, och genom filmens berättelse och symboler tydligörs olika individuella och samhälleliga frågor och problem.
 • Filmen ska kunna användas i kyrkligt filmarbete.
 • Filmen har allmängiltig genomslagskraft och begränsas inte av sin nationella eller lokala kontext.

Tidigare pristagare

Every Face Has a Name - Svenska kyrkans filmpris 2015

Priset gick till filmaren Magnus Gertten för sin dokumentär om människor på flykt och befrielsens ögonblick. I filmen anländer skepp till två hamnar, Malmö 1945 och Pozzallo idag.

Pressbilder från GIFF mao Svenska kyrkans filmpris 2015
Bild: GIFF

Dokumentären handlar om överlevare från nazisternas koncentrationsläger som 1945 anländer till Malmö hamn. Filmaren Magnus Gertten har sökt upp flera av de flyktingar som förekommer på journalfilmer från ankomsten till Sverige, och bett dem berätta sin historia. Resultatet är ett gripande vittnesmål om befrielsens ögonblick.

I filmen vidgas också perspektiven med kopplingar till dagens flyktingsituation och identifikationens betydelse för vår empati och solidaritet.

Juryns motivering

”En smärtsamt gripande film om människor på flykt genom tiderna. Skepp anländer i två hamnar; Malmö 1945 och Pozzallo idag. Bakom varje anonym person finns ett människoliv. Ansikten får namn och med det sin historia. Först då kan befrielsen bli verklig. Magnus Gerttens enastående dokumentär ställer frågor som är brännande aktuella. Är vår medmänsklighet gränslös? Vad är det att vara människa? Every Face Has a Name blir en påminnelse om de humanistiska värden som ger mänskligheten hopp.”

2015 års jury

 

 • Tuulikki Koivunen Bylund, teol dr och biskop emerita Härnösands stift.
 • Lena Runge, filmklippare och klippdramaturg. Lektor vid Stockholms Dramatiska Högskola.
 • Mikael Ringlander, juryns ordförande. Präst, projektledare för Kultursamverkan Svenska kyrkan i Göteborgs Stift.
 • Charlotte Wells, konstvetare och Svenska kyrkans handläggare för kulturfrågor, samt styrelseledamot av INTERFILM (International Interchurch Film Organization).

 

Jag är fan en Panter - Svenska kyrkans filmpris 2014

Svenska kyrkans filmpris 2014 gick till dokumentären ”Jag är fan en Panter”, i regi av Leo Palmestål, Jennifer Jerez och Anders Rundberg.

Bild: GIFF

Dokumentären handlar om stadsdelen Biskopsgården i Göteborg, som har drabbats av flera skottlossningar som lett till dödsfall. Ungdomar i området organiserar sig och bildar Pantrarna, för upprustning av förorten. De kräver delaktighet i beslut som fattas av politiker och tjänstemän. Filmen följer pantrarna genom glädje och sorg i deras kamp för social rättvisa.

Juryns motivering

”Med tålamod och närhet skildrar filmteamet Pantrarnas handlingskraft. Filmen visar på det akuta behovet av en vitaliserad demokrati och inspirerar till solidaritet och engagemang. Juryns enade reaktion: Jag vill också vara en panter!”

2014 års jury

 

 • Gorki Glaser-Müller, regissör och skådespelare, utbildad vid Filmhögskolan i Göteborg och Teaterhögskolan i Malmö. Har vunnit ett 10-tal filmpriser.
 • Anne-Louise Eriksson, fil dr. samt rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.
 • Mikael Ringlander, juryns ordförande samt präst och projektledare för Kultursamverkan, Svenska kyrkan.
 • Charlotte Wells, konstvetare och Svenska kyrkans handläggare för kulturfrågor, samt ledamot av INTERFILM (International Interchurch Film Organization

 

Godheten - Svenska kyrkans filmpris 2013

Filmen Godheten av Stefan Jarl fångade juryn genom att med sakligt allvar parat med humor låta många röster uttala sig om angelägna frågor som i grunden rör oss som människor, och hur vi agerar i det samhällssystem och den tid vi befinner oss.

Bild: Stefan Jarl

Godheten är en betraktelse över de ökande klyftorna i samhället. Stefan Jarl bygger filmen på intervjumaterial med ekonomijournalister och samhällsforskare, egna reflektioner till meditativa bilder och en oefterhärmlig Thommy Berggren som i iscensatta partier gör satir över dyra levnadsvanor.

Filmen är politisk men inte partipolitisk, den är mer långmäld än agitatorisk och ställer frågor snarare än lämnar svar. På så sätt öppnar den för diskussioner om vilken typ av samhälle vi vill leva i. I filmen finns naturlyriska sekvenser av stor skönhet som påminnelse om skapelsens, och livets goda värden.

Juryns motivering
"Med övertygande allvar och humor skildrar Stefan Jarl i Godheten vårt penningstyrda samhälle där människan och livets värden marginaliseras. Godheten får oss att se det vi förlorar".

2013 års jury

 • Mikael Ringlander, präst och projektledare för Se människan och Kultursamverkan Svenska kyrkan. Juryordförande. 
 • Monika Tunbäck-Hanson. filmkritiker Göteborgsposten, Hedersdoktor i film Göteborgs Universitet. 
 • Susanne Wigorts Yngvesson, teol Dr, Lektor i etik, utbildningsledare systematisk teologi Teologiska högskolan Stockholm

Flimmer - Svenska kyrkans filmpris 2012

Filmpriset 2012 gick till Patrik Eklunds långfilmsdebut Flimmer, en varm komedi om livet på ett telekomföretag i utförsbacke.

Filmen skildrar den lilla människans kamp mot klimathot, tillväxtkrav, barnlöshet och spindelfobi. I huvudrollen ser vi Kjell Bergqvist som motvillig VD.

Juryns motivering

”Med värme och finurlighet skildrar Flimmer den mänskliga komedin. När mörkret blir som djupast är befrielsen nära!”

2012 års jury

 

 • Helle Sihm, skådespelare och filmkritiker, Köpenhamn
 • Ola Sigurdson, professor i Tros- och Livsåskådnings-vetenskap, föreståndare för Centrum för Kultur och hälsa, Göteborgs Universitet
 • Mikael Ringlander, präst och projektledare för Se människan, Göteborgs stift
 • Mikael Larsson, handläggare för kulturfrågor, kyrkokansliet, Uppsala

 

Mammas comeback - Svenska kyrkans filmpris 2011

Svenska kyrkans filmpris 2011 går till Åsa Ekmans film Mammas comeback, en "livsbejakande berättelse om människovärde, integritet och sökande efter mening".

Rosie i Mammas comeback som fick Svenska kyrkans filmpris 2011.
Bild: GIFF

I 20-årsåldern var Rosie svensk dragracings stora stjärna. Hon födde en son med hjärnskada och gav upp både karriären och äktenskapet för att ta hand om honom. Efter ett uppehåll på 34 år bestämmer hon sig för att göra comeback, med vuxna dottern Sabine som manager. Vägen tillbaka blir en kamp för att återta makten över sitt eget liv.

juryns motivering

"En livsbejakande berättelse om människovärde, integritet och sökande efter mening. En film där tre personers olika styrkor, mod och villkorslösa kärlek inspirerar till att väcka vår inre kraft."

 

Produktionsfakta

Regi: Åsa Ekman
Manus: Stina Gardell och Åsa Ekman
Foto: Malin Nicander
Musik: Marit Bergman, Åsa Jacobsson
Längd: 81 min

 

2011 års jury

 • Mikael Ringlander, ordförande, präst och projektledare för Kultursamverkan, Göteborg
 • Mikael Kowalski, film- och mediepedagog, Göteborg
 • Mia Wright, producent/regissör, Göteborg
 • Biskop Tuulikki Koivunen Bylund ersattes pga sjukdom av Eva Staxäng, informatör, Göteborg

Sebbe - Svenska kyrkans filmpris 2010

Femtonårige Sebbe blir mobbad i skolan och lever med en mamma som inte orkar vara mamma. När hon sviker, står han kvar och förlåter. Filmen gestaltar hopp i en situation av extrem utsatthet och berör frågor om ansvar, livsmod, växande och klass. 

Sebastian i filmen Sebbe som fick Svenska kyrkans filmpris 2010.
Bild: GIFF

juryns motivering

"Svenska kyrkans filmpris 2010 går till en existentiellt gripande skildring av en ung människas ultimata ensamhet. Filmen rymmer ett visuellt evangelium om inre styrka som vänder fysisk och psykisk förnedring till uppbrott och framtid. Babak Najafis film Sebbe är ett nyanserat drama om en ensamstående mor och hennes son i ett nyfattigt Sverige där vanmakt och explosiv desperation ställer extrema krav på individens överlevnadsinstinkter."

2010 års jury

 • Tomas Axelson, lektor i religionsvetenskap med medieinriktning, Högskolan Dalarna, Falun.
 • Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Härnösands stift, teologie doktor.
 • Lisbeth Gustafsson, kultursekreterare i Svenska kyrkan, Uppsala.
 • Mikael Ringlander, präst och projektledare för Kultursamverkan, Göteborg.

The Blessing - Svenska kyrkans filmpris 2009

The Blessing är en närgången skildring av en ung mamma som går in i en förlossningsdepression. Den berör frågor om föräldraskap, identitetsförlust och utsatthet.

juryns motivering

”Svenska kyrkans filmpris 2009 går till The Blessing för dess känsliga skildring av en ung kvinnas svårighet att utforma sitt eget moderskap samtidigt som hon har problem med att förhålla sig till sin egen mamma.

Filmen ställer, inte minst till kyrkan, viktiga frågor om föräldraskap. Idealisering av kärnfamiljen kan skapa förväntningar på föräldra–barnrelationer vilka kan vara svåra att leva upp till. The Blessing bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att synliggöra ett i hög grad tabubelagt ämne: att kärleken mellan mor och barn ibland kan vara komplicerad. Men huvudpersonens mod att våga gå utanför familjen och be om hjälp inger hopp om en väg mot helade familjerelationer.”

2009 års jury

 • Anne-Louise Eriksson, präst och forskningschef, Uppsala
 • Arnfridur Gudmundsdottir, professor i teologi, Island 
 • Mikael Ringlander, präst och projektledare, Göteborg

Go with peace Jamil - Svenska kyrkans filmpris 2008

Gå med fred Jamil skildrar en brutal uppgörelse mellan Shia och Sunnimuslimer under ett dygn i dagens Köpenhamn. Filmen berör frågor om förlåtelse, heder, främlingskap och maskulinitet. Vad innebär det att vara trogen mot sin tradition i ett nytt sammanhang?

juryns motivering

"Mitt i ett utbrott av hämnd som föder hämnd förs ett samtal om frihet och människovärde. Inför till synes ödesbestämt våld, beskriver filmen människor som ansvariga inför varandra och Gud med möjlighet till frihet och försoning.”

2008 års jury

 • Mikael Ringlander, präst och projektledare, Göteborg
 • Anne-Louise Eriksson, präst och forskningschef, Uppsala
 • Andja Arnebäck, filmregissör, Göteborg
  Jes Nysten, präst och filmkritiker, Roskilde, Danmark