Shaon Chakraborty, Anna Persson och Anna Weitz - Förvaret

Shaon Chakraborty, Anna Persson och Anna Weitz har gjort en dokumentärfilm inifrån Migrationsverkets låsta förvar. Här befinner sig de som inte fått stanna i Sverige i väntan på tvångsavvisning. Filmen är en viktig skildring inifrån en verksamhet som de flesta av oss inte vet mycket om.

Intervjun nedan gjordes under filmens produktion:

Hur kom idén till ert filmprojekt?

- Idén föddes i slutfasen av Anna Perssons tidigare film ”Handläggaren” som följer en ung asylhandläggare på Migrationsverket i Flen. När Shaon Chakraborty var med på plats för att ta affischbilden till ”Handläggaren” fick de syn på en grupp människor ute på en inhägnad rastgård. När de fått reda på att gården tillhörde ett av Migrationsverkets förvar, som låg vägg i vägg med asylmottagningen, bestämde de sig för att tillsammans försöka skildra även förvaret inifrån.

- Ett samarbete inleddes tidigt med producenten Anna Weitz och vi började utveckla projektet utan att veta om vi överhuvudtaget skulle kunna filma med tanke på Migrationsverkets strikta sekretessregler. Till en början var tanken att göra två separata projekt. Anna Persson ville göra en dokumentärfilm och Shaon ville jobba med stillbildsfoto, men en tid in i researcharbetet kändes det både naturligt och nödvändigt att regissera filmen tillsammans.

Vad vill ni berätta med filmen och vilken var er egen viktigaste fråga när ni gick in i arbetet?

- Många vet inte om att det finns förvar i Sverige, eller vad det är för något. Där råder normalt kameraförbud. Det är alltså väldigt få bilder som kommer ut från förvaren överhuvudtaget. Vi vill ge människor insyn, bilder och kunskap som de själva kan värdera.

- Även om vi förstås hade känslor och föreställningar om hur det skulle vara på ett förvar, var vår ambition att gå in med ett så öppet sinne som möjligt och göra en film som väcker frågor snarare än ger svar. Men en grundfrågeställning som genomsyrat arbetet är vad som händer både med de som arbetar på förvaret och de som är förvarstagna och vilka strategier de utvecklar för att hantera sina av systemet förutbestämda roller.

Vem vill ni ska se den?

- Vi riktar oss till en bred publik både i Sverige och utomlands. Förvaret är en nära och känsloladdad skildring av en verklighet bakom låsta dörrar. Det tror vi många är intresserade av att se på film.

På vilket sätt har ni själva påverkats av projektet?

- Redan när vi började arbeta med projektet visste vi att vi inte skulle vara samma personer när vi kom ut på andra sidan. Det är inte fiktion. Varje relation är en relation på riktigt. För att kunna gestalta en person måste man på djupet sätta sig in i deras verklighet så det är självklart att vi påverkats av de medverkandes situationer.

Ni har varit två regissörer i det här projektet, hur fungerar det och hur kommer man överens?

- Vi värnar verkligen om våra olika infallsvinklar och ifrågasättandet, vilket förhoppningsvis leder till en starkare film och porträtt som många kommer kunna identifiera sig med.