Nyheter

Prenumerera via RSS

Se människan-podden med: Patrik Svensson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Först ut är samtalet med Patrik Svensson som skrivit boken Ålevangeliet.

Ärkebiskopen i Svenska Dagbladet: "Barn har rätt till andlig utveckling"

Publicerad

Barn har rätt till andlig utveckling. Den är en viktig del av barnets existentiella hälsa och den motståndskraft som behövs när livet är svårt. Ett barn som inte främjas i sin andliga utveckling får sina mänskliga rättigheter beskurna, skriver ärkebiskop Antje Jackelén med anledning av att Barnkonventionen har blivit svensk lag.

Se människan-podden med: Susanna Alakoski

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans medverkande är Susanna Alakoski som skrivit boken Bomullsängeln.

Böneveckan för kristen enhet lyfter människor på flykt

Publicerad

Den 18 januari inleds världens största ekumeniska manifestation som genomförs i mer än 120 länder. Böneveckan för kristenhet lyfter i år människor på flykt med temat "De visade oss särskild omsorg".

Se människan-podden med: Mikael Kurkiala

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans gäst är Mikael Kurkiala som skrivit boken När själen går i exil.

Oro i Filippinerna inför väntat vulkanutbrott

Publicerad

Askmoln fyller luften i Manila och ett befarat större vulkanutbrott riskerar nu att drabba bland annat de barn som får stöd genom Act Svenska kyrkans verksamhet.

Ärkebiskopen bjuder in till möte om religion och migration

Publicerad

Den 27-30 januari samlas ett 70-tal personer från 15 europeiska länder till ett möte i Malmö om en av vår tids stora samtids- och framtidsfrågor, migrationen. Mötet syftar till att skapa ett interreligiöst europeiskt nätverk för att främja fredlig samexistens och social hållbarhet.

Stöd till drabbade i Jakarta

Publicerad

De stora översvämningarna i Indonesien har drabbat befolkningen i Jakarta hårt. Närmare 200.000 människor i och runt staden behöver evakueras. Act Svenska kyrkan har snabbt kunnat dra igång humanitära insatser tack vare våra lokala partner på plats.

Se människan-podden med: Jan Guillou

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Jan Guillou som skrivit boken Den andra dödssynden.

Minnesceremoni inledde interreligiöst möte i Malmö 

Publicerad

Med bön, ljuständning, musik och vittnesbörd högtidlighöll judiska, kristna och muslimska representanter Förintelsens minnesdag. Ceremonin inledde interreligiöst möte med mänsklig värdighet i fokus.

Se människan-podden med: Lena Einhorn

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Lena Einhorn som skrivit boken Den tunna isen.

Grundprinciper för fortsatt samarbete antagna

Publicerad

I eftermiddags avslutades det interreligiösa mötet "Keeping our humanity – for we were strangers once" som pågått i Malmö sedan i måndags. Mötet har samlat ett 70-tal deltagare från 15 länder och i fokus har frågorna om migration, integration och social hållbarhet stått.

Möt ärkebiskopen på temat ”Vilka vägar bär till framtiden”?

Publicerad

Besök på Uppsala brandförsvar, träffa elever på Uppsävjaskolan och samtal med Sävjabiblioteket, Sävja Fritidsgård, Sävja ungdomsmottagning samt Uppsala Ungdomsjour – det är några av programpunkterna när ärkebiskop Antje Jackelén besöker Danmark-Funbo församling under fyra dagar nästa vecka. Dessutom gudstjänster och ett offentligt panelsamtal om hur livet blir hållbart.

Nu får du skattereduktion på dina gåvor

Publicerad

Från och med 22 januari 2020 kan du få skattereduktion för dina gåvor till Act Svenska kyrkan. Det innebär att du får tillbaka 25% på gåvor som räddar liv och förbättrar världen.

Se människan-podden med: Karin Smirnoff

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Karin Smirnoff, författare till boken Vi for upp med mor.

Rekordresultat för julinsamlingen

Publicerad

Under Act Svenska kyrkans julinsamlingen 2019 samlades 42,6 miljoner in, vilket är ett av de bästa resultaten någonsin.

Kyrkoledare i möte med Migrationsverket om konvertiter

Publicerad

Torsdagen den 6 februari mötte representanter från Sveriges kristna råd Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer, för ett samtal om konvertiter i asylprocessen. Inom kyrkorna finns en fortsatt kritik mot myndighetens hantering av konvertitärenden.

Akut läge i Syrien

Publicerad

Människor flyr nu återigen för sina liv i norra Syrien. Många är i stort behov av skydd, mat och tak över huvudet. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att möta de mest akuta behoven i regionen.

Se människan-podden med: Rebecka Åhlund

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Rebecka Åhlund som skrivit boken Jag som var så rolig att dricka vin med.

Stå på modets sida i fasteaktionen

Publicerad

Act Svenska kyrkan uppmärksammar i årets fasteaktion alla människors rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet i frihet från våld. Många människor lever i kontexter där våld normaliserats. Men våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera.

Se människan podden med Morgan Larsson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Morgan Larsson, författare till boken Kistbyggarna.

Svenska kyrkan i utlandet utreds

Publicerad

Just nu pågår flera utredningar av utlandskyrkans verksamhet. Målet med utredningarna är att framöver kunna bedriva en hållbar verksamhet.

Se människan podden med Lotta Lundberg

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Lotta Lundberg som skrivit boken Den första kvinnan.

Klar majoritet för familjeåterförening och humanitära skäl

Publicerad

En klar majoritet av svenska folket vill att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. Rätten till familjeåterförening stödjs också av en klar majoritet. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

International Climate Finance from a Human Rights perspective

Publicerad

Act Church of Sweden's policy brief "International Climate Finance from a Human Rights perspective" takes a closer look at the link between human rights and climate finance. It includes five recommendations to policy makers in order to strengthen Climate Justice as part of Climate Financing in practice.

Rapport om blandfinansiering i biståndet

Publicerad

Att kombinera bistånd med kommersiellt kapital – så kallad blandfinansiering – är en viktigt metod för att öka de privata investeringarna i hållbar utveckling för att nå de globala målen. Men det finns tillfällen då blandfinansiering är olämpligt. Till exempel ska det inte få påverka beslut om privatiseringar inom vård och utbildning. Det framkommer i rapporten Blended Finance: Finding its right place som Act Svenska kyrkan har tagit fram.

Fasteaktionen engagerar runt om i landet

Publicerad

Just nu pågår Act Svenska kyrkans fasteaktion Stå på modets sida. Ute i landet ordnas allt från konserter och aktioner till brödbak och lotteriförsäljning.

Se människan samtal med Suzanne Brøgger

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Suzanne Brøgger som skrivit boken Koral.

Uttalande: Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar!

Publicerad

– Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande, skriver de högsta ledarna för de lutherska kyrkorna och katolska kyrkan i Norden i ett unikt uttalande med anledning av flyktingsituationen.

Ärkebiskopen: Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar!

Publicerad

”Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande”, skriver de högsta ledarna för de lutherska kyrkorna och katolska kyrkan i Norden i ett unikt uttalande med anledning av flyktingsituationen.

Ny rapport tar helhetsgrepp om finansiering av Globala målen

Publicerad

För att nå de Globala målen i Agenda 2030 krävs finansiella resurser. Men en stor utmaning är hur befintliga resurser används idag. I glappet mellan vad som investeras i låginkomstländer och vad som försvinner ut i form av exempelvis skatteflykt finns de medel som kan finansiera Globala målen. Men för att komma åt dem behövs politiska reformer av de finansiella systemen. Det framkommer i en rapport som Concord-nätverket släpper idag.

Ärkebiskopens svar till Migrationsverket

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackelén har svarat på brevet från Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik angående en incident på förvaret i Gävle. Här är ärkebiskopens svar i sin helhet.

Se människan temasamtal

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal om jämställdhet är med Ivar Arpi, Musse Hasselvall och Ludvig Lindelöf.

Coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet

Publicerad

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst men anpassningar sker.

Information från Act Svenska kyrkan om Coronaviruset (Covid-19)

Publicerad

Act Svenska kyrkan ställer in eller skjuter upp alla internationella tjänsteresor fram till den 15 april, som en konsekvens av Coronavirusets spridning. Utsänd personal runtom i världen uppmanas följa de restriktioner som gäller lokalt.

Coronaviruset slår hårt mot redan utsatta

Publicerad

Stor oro för partner och samhällen ut i världen som inte står rustade att möta coronavirusets konsekvenser. Om detta och om vikten av att visa solidaritet i en svår tid skriver organisationens chef Erik Lysén.

Se påskens gudstjänster på SVT

Publicerad

Under påsken sänder SVT flera gudstjänster och helgmålsringningen. Välkommen att följa dem och tipsa gärna vänner och bekanta som kanske inte vill gå till kyrkan i coronatider.

Se människan samtal med Dick Harrison

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Dick Harrison som skrivit boken Folkvandringstid.

Ärkebiskopen på DN-kultur: "Nu prövas vår förmåga att leva med ovisshet"

Publicerad

"Coronatid är så klart orostid. Oro för dem vi älskar och för vårt samhälle. För utvecklingen i världen, för ekonomin och jobben och för hur de svagaste drabbas. Det bästa som kan hända oss är att vi lyckas omvandla oron och rädslan till kärlek och omtanke." Ärkebiskop Antje Jackelén skriver på Dagens Nyheters kultursida med anledning av Coronapandemin.

Vad kan jag göra i spåren av corona?  

Publicerad

Coronaviruset har förändrat mycket i Sverige och världen, och fört med sig oro och isolering. Samtidigt syns för varje dag allt fler uttryck för medmänsklighet, hjälpsamhet och uppfinningsrikedom – gemenskapen människor emellan tar sig nya former. Hur kan vi stötta och hjälpa varandra och andra?

Risk att viktiga insatser uteblir

Publicerad

Act Svenska kyrkans biståndschef, Lennart Hernander, står i tät kontakt med samarbetspartner runt om i världen. Han vittnar om stor oro och en situation som redan har fått allvarliga konsekvenser för människor som lever i utsatthet.

Debattartikel: Vår medmänsklighet prövas av corona

Publicerad

Vi befinner oss mitt i en enorm global utmaning. Världen är drabbad av ett virus som inte känner några gränser. Många politiska ledare pratar om ”kriget” mot viruset. Men det är inte vapen som kommer att hjälpa oss genom krisen. Det är vår förmåga att bry oss om varandra – på lagom avstånd. Det skriver Act Svenska kyrkan i en debattartikel tillsammans med 37 andra medlemsorganisationer inom Concord-nätverket.

Till dig som sörjer

Publicerad

Har du har förlorat en familjemedlem eller vän under coronapandemin? Medarbetare i Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen. Och vi kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar inför begravningen.

Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper

Publicerad

Fem av Sveriges största civila samhällsorganisationer har kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att stödja kommuner i att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner.

Krönika i Kyrkans Tidning om hopp i oroliga tider

Publicerad

Coronakrisen är inte bara rädsla och förlust. Den får oss också att pröva hur vi vill leva med varandra och vad vi värdesätter mest, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i en krönika i Kyrkans Tidning den 26 mars.

Kyrkorna påverkas när högst 50 deltagare får samlas

Publicerad

Regeringen skärper nu restriktionerna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det berör även Svenska kyrkans församlingsliv. Biskoparna uppmanar alla församlingar att fortsätta ställa om – inte ställa in.

Ta del av påskens gudstjänster i Uppsala domkyrka på webben

Publicerad

Under stilla veckan – veckan före påsk – har vi andakter och firar gudstjänster i Uppsala domkyrka. Du kan vara en del av dem via webben. Under helgen direktsänder vi långfredagsgudstjänsten, påsknattsmässan och högmässan på påskdagen.

Tillsammans hjälper vi de äldre och riskgrupperna

Publicerad

Tillsammans med fyra andra organisationer ska vi i Svenska kyrkan hjälpa och stötta landets kommuner med stöd till isolerade riskgrupper. Om detta har vi en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den som behöver hjälp hör av sig till kommunen.

ACT-alliansen kraftsamlar mot coronapandemin

Publicerad

Act Svenska kyrkan kraftsamlar nu tillsammans med övriga medlemmar inom ACT-alliansen för att möta den globala pandemin. Alliansen har tillsammans en närvaro i över 125 länder och samordnar nu arbetet för att möta behoven. Omkring 12 miljoner dollar beräknas behövas.

Hållbara investeringar 2019

Publicerad

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen.

Svenska kyrkan i utlandet under coronapandemin

Publicerad

Svenska kyrkans församlingar utomlands har anpassat sin verksamhet för att minska risken för smittspridning. Du kan alltid nå din församling och delta i den verksamhet som erbjuds under ansvarsfulla former. Här finns information från Svenska kyrkan i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

Se människan podden med Marie-Louise Ekman

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med möter vi Marie Louise Ekman som berättar om sin bok hon skrev om tiden då maken Gösta Ekman svårt sjuk och hamnade på sjukhus.

Nominering till årets MR-pris i Colombia öppen

Publicerad

För att uppmärksamma och stötta människor som försvarar mänskliga rättigheter i Colombia delar Act Svenska kyrkan och Diakonia varje år ut ett pris i olika kategorier. Nomineringen till årets pris är nu öppen. En prisutdelningsceremoni äger rum i Bogotá i september.

När vänder det?

Publicerad

Det är vad vi alla just nu undrar. Kanske särskilt idag på påskafton. När vänder det så att vi kan umgås med nära och kära igen? När vänder det så att färre människor blir svårt sjuka eller dör? När kommer ekonomin igång och när kan människor gå tillbaka till jobb eller skola?

Predikan vid påsknattsmässan

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan vid påsknattsmässan i Uppsala domkyrka, den 11 april 2020.

Välkommet första steg från IMF för att hantera pandemin

Publicerad

Act Svenska kyrkan välkomnar Internationella valutafondens (IMF) beslut om att ge de 25 fattigaste länderna tillfällig respit på återbetalning av skulder. Det frigör resurser till hälsovård för att hantera coronapandemin.

Hållbarhetsredovisning 2019

Publicerad

Den femte hållbarhetsredovisningen ger en inblick i den verksamhet som bedrivs och stöds av Svenska kyrkans nationella nivå och arbetet för en hållbar kyrka och ett hållbart samhälle.

Se människan-podden med Linn-Maria Wågberg

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans samtal möter vi Linn-Maria Wågberg. Hon berättar om sin sons mirakulösa räddning efter en svår olycka. Ett samtal med Monica Eckerdal.

Slopad egeninsats viktigt för att bemöta pandemin

Publicerad

Regeringens besked om att man tillfälligt slopar kravet om egeninsats för civilsamhällesorganisationer samt att biståndsnivåerna inte sänks i vårbudgeten är viktiga beslut för att rädda liv och hindra pandemins utbredning i världen.

Se människan med Jón Kalman Stefánsson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Jón Kalman Stefánsson som skrivit boken Asta.

Uttalande: Tydligt jämställdhetsperspektiv behövs i all covid-19 respons

Publicerad

Tack vare sin lokala förankring spelar många trosbaserade aktörer en viktig roll för att rädda liv under covid-19-pandemin. Tillsammans med religiösa ledare och trosbaserade aktörer världen över uppmanar Act Svenska kyrkan stater och civilsamhället att genomföra insatser som säkerställer kvinnors och flickors rättigheter och främjar jämställdhet.

Se människan med Per Olof Enquist

Publicerad

Den älskade författaren, P O Enquist gick bort nyligen. Här publicerar vi hans samtal på Se människan scen på bokmässan från 2013. Han samtalar om sin bok Liknelseboken med biskop Caroline Krook.

WHO lyfter Act Svenska kyrkans rekommendationer i coronakampen

Publicerad

För att bidra i kampen mot coronapandemin har Act Svenska kyrkan arbetat med rekommendationer som tar hänsyn till hela människans välmående. Nu har Världshälsoorganisationen, WHO, släppt ett dokument där rekommendationerna ingår och lyfter särskilt religiösa aktörers viktiga roll i coronakampen.

Act Svenska kyrkan om riktlinjer för blandfinansiering

Publicerad

Act Svenska kyrkan ser blandfinansiering som ett bra verktyg. Men betonar i ett yttrande vikten av offentliga investeringar i exempelvis hälsovård, transparens och respekt för mänskliga rättigheter

Se människan-podden med Tua Forsström

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Tua Forrström som samtalar om sin bok Anteckningar.

Se människan podd med Jonas Hassen Khemiri

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Jonas Hassen Khemiri som skrivit en roman om relationen mellan far och son.

Se människan podd med Karin Johannesson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans podd samtal med biskop Karin Johannesson.

Tillsammans i ny seger för samkönade äktenskap

Publicerad

Som första land i Centralamerika tillåter nu Costa Rica HBTQ-personer att gifta sig. Act Svenska kyrkans partner trotsar motståndet och erbjuder välsignelse över dessa äktenskap.

Supercyklonen drabbar värre än covid-19

Publicerad

Stormen Amphan orsakade i förra veckan långt ifrån lika många dödsfall som coronapandemin men nu är ytterligare miljontals människor utan elektricitet, bostäder, rent vatten och utan möjlighet till karantän. Vi finns på plats med stödinsatser.

Se människan podd med Hanna Wallsten

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans podd samtal med Hanna Wallsten.

Kommentar: Globalt stöd viktig del i förslaget till EU:s räddningspaket

Publicerad

EU-kommissionens ekonomiska räddningspaket på 750 miljarder euro som presenterades förra veckan innehåller, utöver bidrag och lån till aktörer inom EU, en global del. Det innebär bland annat att nya medel tillförs samarbeten med utvecklingsländer samt ökat anslag för det humanitära biståndet. Förslaget välkomnas av Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Viktigt stöd till klimatsmart jordbruk i Zimbabwe

Publicerad

Långsiktiga insatser måste fortgå parallellt med mer akuta för att säkra en hållbar återhämtning i coronapandemins spår. Act Svenska kyrkan skjuter till cirka 4,2 miljoner till projekt i Zimbabwe för att bland annat stötta arbetet för ett mer hållbart och motståndskraftigt jordbruk i framtiden.

Öppet brev: Acceptera inte Israels annekteringsplaner

Publicerad

Flera svenska bistånds- och människorättsorganisationer uppmanar de svenska riksdagspartierna i ett öppet brev att agera mot Israels planer på att annektera delar av den ockuperade Västbanken. Att ensidigt utvidga det egna landets territorium är ett brott mot folkrätten.

Digital nysatsning på #Kaffemedhopp

Publicerad

Inom Svenska kyrkan finns en stark vilja att sprida hopp och ge stöd till människor som drabbats av coronapandemin. Därför uppmanar nu Act Svenska kyrkan till att samlas på distans för en #Kaffemedhopp.

"Omstart världen" sätter svenskt ljus på den globala coronakrisen

Publicerad

Världens utveckling har satts ur spel. Det går inte att förutse pandemins konsekvenser, men utmaningarna är enorma. Svenska organisationer och Sida går nu samman för att lyfta det svenska biståndets roll i en värld där behoven ökar dramatiskt och framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade. Under initiativet #omstartvärlden startar vi en samlad diskussion kring vad som krävs för en global omstart mot en mer hållbar värld, där ingen lämnas utanför.

Se människan podd med Eric Rosén

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans podd samtal med Eric Rosén.

Digital samtalslösning för familjerådgivning

Publicerad

Med anledning av coronasituationen med ökade restriktioner kring socialt umgänge tillbringar många mer tid i hemmet. Detta kan bli utmanande för nära relationer. Därför har Svenska kyrkan tagit fram en digital samtalslösning för familjerådgivning, som nu testas i Stockholm. Lösningen är krypterad för att möta de höga sekretesskraven.

Riktat stöd missar målet

Publicerad

Att rikta sociala program enbart till de allra fattigaste fungerar inte. De innebär istället att en majoritet av den tänkta målgruppen utesluts. Det visade en studie som Development Pathways och Act Svenska kyrkan publicerade 2019. Nu finns både en uppdaterad version och en sammanfattning av rapporten.

Act Svenska kyrkans partner uppmärksammas med utmärkelse

Publicerad

Act Svenska kyrkan är stolta och glada över att Salpy Eskidjian Weiderud tilldelas Kungliga Nordstjärneorden. Salpy Eskidjian Weiderud är direktör för den religiösa dialogen som är en del av fredsprocessen i Cypern. Act Svenska kyrkan är en av finansiärerna och huvudman för arbetet.

Nära 5 miljoner från Radiohjälpen för coronainsatser

Publicerad

Svenska kyrkan har beviljats 4 950 000 kronor från Radiohjälpen för insatser med anledning av coronapandemin. Mer än hälften kommer att användas till sommarlovsaktiviteter och chattverksamhet för barn och unga. Utbildningar om psykisk ohälsa, sorgegruppsarbete samt matutdelning och akuta hjälpinsatser kommer också att tilldelas pengar.

Se människan podd med Christine Falkenblad

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Christine Falkenblad samtalar med Lotta Fång om sin bok Själasörjaren.

Kyrkoledare i Jerusalem uttrycker djup oro över Israels annekteringsplaner

Publicerad

I ett uttalande uttrycker ledarna för Jerusalems 13 officiella kyrkor oro för Israels planer på att ensidigt annektera delar av Västbanken. Det väcker frågan om en fredlig lösning på konflikten som kostat så många oskyldiga människor livet någonsin kommer bli möjlig.

Se människan podd med Mats Strandberg

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans podd samtal med Mats Strandberg.

Utlandskyrkans dag 29 augusti

Publicerad

En heldag med utlandskyrkan 29 augusti 2020. Träffen hölls digitalt och du kan se inspelade delar av programmet i efterhand.

Positivt med nya biståndsstrategier för Latinamerika

Publicerad

Act Svenska kyrkan välkomnar beskedet att Sida får i uppdrag att ta fram nya strategier för utvecklingssamarbete i Latinamerika. Det är positivt att det förutom specifika landstrategier också ska tas fram en strategi med regionalt fokus, något som inte finns idag.

Den världsvida kyrkan i protest mot Israels annekteringsplaner

Publicerad

I ett brett ekumeniskt uttalande uttrycker bland andra ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet oro över Israels planer på att annektera delar av Västbanken – ett agerande som skulle stå i direkt strid med internationell rätt.

Ny migrationslag får inte splittra familjer

Publicerad

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda korset, Helena Thybell, generalsekreterare Rädda barnen, och Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare Svenska kyrkan skriver på Aftonbladet debatt.

Svenska kyrkans församlingar utomlands hårt drabbade av coronapandemin 

Publicerad

I spåren av coronapandemin har många av Svenska kyrkans församlingar utomlands drabbats hårt ekonomiskt. Utlandsförsamlingarna samlar själva in en stor del av det de behöver för sin verksamhet, eftersom verksamheten endast till en liten del bekostas av medlemsavgifter från Sverige, pengar som nu är svårt att få in med anledning av restriktioner.  

Sommartal på Elmiadalen

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns sommartal vid den digitala mötesplatsen Elmiadalen i Jönköping den 30 juni 2020.

Se människan podden med Elin Willows

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Elin Willows.

Risk för lavinartad ökning av oönskade tonårsgraviditeter

Publicerad

FN varnar för att oönskade tonårsgraviditeter kommer att öka markant i spåren av covid-19. Över sju miljoner kvinnor och flickor risker att bli ofrivilligt gravida kommande månader. "Vid humanitära katastrofer, konflikter eller pandemier är man ofta snabb med att prioritera bort den vård som kvinnor och flickor är i så stort behov av", konstaterar Clara Helgesson vid Act Svenska kyrkan.

Se människan podd med Tornbjörn Tännsjö

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans podd samtal med Tornbjörn Tännsjö.

Debattartikel: Coronavirusets indirekta offer måste synliggöras

Publicerad

I skuggan av covid-19 pågår en pandemi av könsrelaterat våld. Lokala aktörer är oftast de första att bistå utsatta personer runtom i världen. Våra samarbetsorganisationer ser nu hur våldet ökar men oroas samtidigt över minskad finansiering vilket direkt skulle påverka deras arbete. Act Svenska kyrkan uppmanar, i en debattartikel i Aftonbladet, Sveriges regering att i den akuta coronakrisen arbeta långsiktigt för att bemöta problem som ligger till grund för det ökade våldet.

Se människan podden med Lena Andersson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Lena Andersson.

Erik Lysén och Ingrid le Roux i SVT morgonstudion

Publicerad

Erik Lysén, Chef för Act Svenska kyrkan, medverkade i SVT morgonstudion tillsammans med Ingrid le Roux och pratade om coronasituationen i Sydafrika, där nedstängningen av landet inneburit att utsattheten för kvinnor och flickor har eskalerat under rådande pandemi.

Se människan podden med Annika Hamrud

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Annika Hamrud.

Sjukhuskyrkan hittar nya vägar under coronapandemin

Publicerad

Under coronapandemin har Sjukhuskyrkan mött många svåra situationer. Åsa Högman, sjukhusdiakon på Karolinska Universitetssjukhuset berättar om nya sätt att stötta patienter och anhöriga.

Se människan podden med Marika Carlsson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Marika Carlsson.

Katastroferna avlöser varandra i Bangladesh

Publicerad

Miljontals människor förlorar sina hem, familjer splittras och skördar spolas bort. Vi finns på plats med våra insatser, framförallt för de människor som redan befinner sig på flykt.

Se människan podden med Johan Ripås

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Johan Ripås.

Mammaledigheten räddade henne från explosionen

Publicerad

Förödelsen i Beirut är fruktansvärd och ofattbar. Människor är i chock och många har förlorat allt, anhöriga, vänner, sin bostad, sin arbetsplats. Vår medarbetare Johanna Svanelind, som är placerad i Libanon sen flera år, var hemma i Sverige på mammaledighet. Hennes lägenhet i Beirut är nu bortsprängd.

Explosionen i Beirut

Publicerad

Flera tusentals är skadade och hemlösa. Förödelsen och förlusterna för människorna i Libanon är enorma. Act Svenska kyrkan finns på plats och ge stöd till de som behöver det mest just nu. Ge din gåva idag!

Se människan podden med Jeanette Varberg

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Jeanette Varberg förs på danska/skandinaviska.

Se människan podden med Greider och Linderborg

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Göran Greider och Åsa Linderborg.

Ärkebiskopens program på årets digitala Bokmässa

Publicerad

Den 24-27 september är det traditionsenligt Bokmässan där Svenska kyrkan är en stor aktör genom scenen Se människan. På grund av coronapandemin blir årets Bokmässa en litterär digital festival. Svenska kyrkan erbjuder ett digert program med existentiellt perspektiv under tre dagar som filmas och kan ses av alla via vår webb och Bokmässan Play. Ärkebiskop Antje Jackelén medverkar i flera programpunkter. Här är hennes program i sin helhet.

Se människan podden med Johannes Anyuru

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Johannes Anyuru

Se människan podden med Anna Ardin

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med diakon Anna Ardin.

Se människan podden med Thord Eriksson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Thord Eriksson.

Ärkebiskopen finns nu på Instagram

Publicerad

Nu finns ärkebiskop Antje Jackelén också på Instagram. Följ henne gärna och få en inblick i ärkebiskopens vardag.

En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig migrationspolitik

Publicerad

En majoritet av svenskarna är fortfarande för att barn och föräldrar som splittrats på flykt ska kunna återförenas i Sverige, att svårt sjuka barn och vuxna ska ha möjlighet att stanna och att barn som vistats länge i Sverige och lärt sig språket ska kunna stanna här. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

Replik på Expressens ledartext

Publicerad

Expressens ledarskribent Susanna Birgersson anklagar bland annat Svenska kyrkan för att ha utmålat Israel som världens skurk. Läs replik från Svenska kyrkan nedan.

Se människan podden med Lisbeth Larsson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Lisbeth Larsson.

Debattartikel: Stödet till världens mest utsatta behövs nu

Publicerad

Konsekvenserna av pandemin är stora i Sverige, men katastrofala för människor i länder med utbredd fattigdom. Sverige har möjlighet – och därmed ansvar - att stötta de som drabbas hårdast. Det skriver 41 organisationer i en debattartikel som publiceras i flera lokalmedier runt om i landet.

"Vi står sida vid sida"

Publicerad

Den senaste tidens provokationer mot muslimer har föranlett interreligiösa råd och biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift att gå ut med uttalanden till stöd för muslimer i Sverige och en uppmaning till såväl troende som icke-troende att hålla samman och verka för fred.

Per Anger-priset till irakisk kvinnorättsförsvarare

Publicerad

Årets Per Anger-pris tilldelas den irakiska kvinnorättsförsvararen och skribenten Intisar Al-Amyal som sedan 20 år tillbaka arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Irak. Svenska kyrkan är en av flera organisationer som deltagit i nomineringsarbetet.

Se människan podden med Monika Fagerholm

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Monika Fagerholm.

Maratonlöparen och biskopen springer för Världens barn

Publicerad

Den 23 september ”tjuvstartar” hallänningen och maratonlöparen Håkan Jonsson sin svettiga insats inför avslutningen av årets Världens barn-kampanj. För att sätta fokus på barns situation i världen, springer han från Onsala till Kungsbacka tillsammans med Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, och delar av sträckan med Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann och fotbollsstjärnan Lotta Schelin.

Digitala dagen 2020 - Digital@Idag

Publicerad

Digital@Idag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Dagen består av aktiviteter runt om i landet. Målet med dagen är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Trossamfund i uttalande om vatten och klimat

Publicerad

Vattnet spelar en central roll i många livsåskådningar och allt fler trossamfund engagerar sig i klimatfrågan. För att öka tempot i det arbetet har Svenska kyrkan, Ageravolontärerna och fler än 10 andra samhällsaktörer enats om ett gemensamt ställningstagande.

Ärkebiskopen medverkar på Digital@Idag

Publicerad

Fredagen den 2 oktober medverkar ärkebiskop Antje Jackelén på Digital@Idag som är en årlig och nationell temadag med målet att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Drygt 200 aktörer arrangerar över 250 aktiviteter runt om i landet, och i fokus är digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Ärkebiskopens samtal på Bokmässan finns på webben

Publicerad

Igår avslutades Bokmässan som i år har varit en litterär digital festival. Svenska kyrkan har som vanligt varit en stor aktör genom scenen ”Se människan”. Nu finns ärkebiskop Antje Jackeléns fyra programpunkter tillgängliga på webben.

Satsning i Uganda viktigare än någonsin

Publicerad

Norra Uganda har skakats av våldsutbrott mellan flyktingar och lokalinvånare. Act Svenska kyrkan finns på plats med en satsning som syftar till att skapa förutsättningar för fred. - Vi undersöker just nu vad grundorsakerna till våldsutbrottet kan vara, säger Sanaz Sedigh vid Act Svenska kyrkan.

Kampanj för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Publicerad

Idag går en bred grupp samhällsaktörer ut med en uppmaning till regeringen om en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Bakom kravet på lagstiftning står företag, fackförbund och civilsamhällesorganisationer. Genom att samla in namnunderskrifter hoppas man få till en lagstiftning som ser till att företag i Sverige respekterar mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands!

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2020

Publicerad

Henrik Dahlgren, Marcus Carlsson, Joel Danielsson, Ylva Ceder, PotatoPotato och Mara Lee är årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier. Sex projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

Internationell expert förvånad över Sida:s beslut

Publicerad

Act Svenska kyrkan uppfyller krav på effektivt humanitärt arbete med goda resultat berättar expert som intervjuats av tidningen Dagen. Ändå väljer Sida att säga upp avtalet med Act Svenska kyrkan. Ett beslut som kommer drabba de allra mest utsatta. Act Svenska kyrkans goda partnerskap med Sida i det långsiktiga utvecklingssamarbetet fortsätter som vanligt.

Tal vid kyrkomötets öppnande

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns tal vid kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka den 29 september 2020.

Se människan samtal med Han Kang

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Hang Kang som skrivit boken Den vita boken.

Krönika i Kyrkans Tidning om orosmoln och teknikskifte

Publicerad

"Om inte tillräckligt många är med blir det en förlustaffär för alla; om tillräckligt många är med blir det en vinstaffär för alla". Ärkebiskop Antje Jackelén skriver om orosmoln och teknikskifte i en krönika i Kyrkans Tidning den 30 september.

Risk att återhämtning försvåras

Publicerad

Act Svenska kyrkan uppmanar tillsammans med över 500 organisationer och forskare Internationella valutafonden att sluta kräva budgetåtstramningar under återhämtningen efter coronakrisen. Istället bör ländernas investeringar i hälsovård, social trygghet och grön omställning stödjas.

Över 60 miljoner till Världens Barn

Publicerad

Ett stort tack till alla er som trots ett utmanade år visat engagemang för Världens Barn! Hittills har fantastiska 60,7 miljoner kronor kommit in! Gåvor som behövs mer än någonsin för att säkra barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Se människan samtal med Maria Küchen

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Maria Küchen.

Insamlingsperiod för utlandskyrkan

Publicerad

Under oktober månad pågår insamlingsperiod för Svenska kyrkan i utlandet. I år är gåvorna extra välkomna, då församlingarna utomlands haft en tuff period på grund av coronapandemin.

Se människan med Johan Kling

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans samtal möter vi Johan Kling i samtal med Sara Grape.

Pris till Act Svenska kyrkans partner

Publicerad

Hjältar som arbetar för social innovation och samhällsförändring är kärnan i organisationen Adyans verksamhet i Libanon, som nu prisas. Act Svenska kyrkan stödjer arbetet sedan många år i ett land där behoven just nu är stora.

Många sätt att hedra de dödas minne under allhelgonahelgen

Publicerad

Under allhelgonahelgen söker sig tusentals människor till landets kyrkogårdar för att minnas sina avlidna nära och kära och tända ljus. I år kan detta kännas extra viktigt för många, samtidigt som det på många håll kommer att se annorlunda än vanligt. Svenska kyrkans församlingar förbereder sig för en allhelgonahelg där aktiviteterna sker på ett ansvarsfullt sätt. Jourhavande präst har öppet dygnet runt under helgen.

Mångfaldspris till En värld av grannar

Publicerad

Programmet En värld av grannar som drivs av Svenska kyrkan har tilldelats priset Diversity Index Award 2020. Priset delades ut i går torsdag vid en videosänd gala på Malmö Rådhus.

Se människan med Jenny Jägerfeld

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans samtal möter vi Jenny Jägerfeld i samtal med Christina Byström.

Tänd ett ljus var som helst i Sverige – eller världen

Publicerad

Årets allhelgonahelg stundar och Svenska kyrkans församlingar erbjuder i år många alternativ för att kunna hedra de avlidnas minne. Bland annat gör Svenska kyrkan det möjligt att tända ett digitalt ljus på en kyrkogård varsomhelst i Sverige eller världen.

Utlandskyrkans dag 14 november

Publicerad

En dag om utlandskyrkans viktiga verksamhet. Du kan se träffen med Svenska kyrkan i Rom och Svenska kyrkan i London i efterhand.

I år har vi blivit påminda om livets skörhet

Publicerad

Allhelgonahelgen är här. Tillsammans tänder vi tusen och åter tusen ljus på gravar och i minneslundar. Små lysande lågor, så nära den mörka jorden vi kan komma.

I år har vi blivit påminda om livets skörhet

Publicerad

Allhelgonahelgen är här. Tillsammans tänder vi tusen och åter tusen ljus på gravar och i minneslundar. Små lysande lågor, så nära den mörka jorden vi kan komma.

Akut läge i Filippinerna efter tyfon

Publicerad

Act Svenska kyrkan går nu in med humanitärt stöd efter tyfonen Gonis svåra framfart över Filippinerna. Fler miljoner människor har drabbats, många är hemlösa, dödssiffran befaras stiga och oron är dessutom stor att pandemin får nytt fäste.

Under strecket i Svenska Dagbladet: "En liten skrift om att tillåta sig att vara älskad"

Publicerad

Martin Luthers betoning av den enskilda människans frihet och ansvar har varit viktig i framväxten av den moderna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Ärkebiskop Antje Jackelén skriver om Luthers inflytelserika lilla skrift ”Om en kristen människas frihet” på "Under strecket" i Svenska Dagbladet den 1 november 2020.

Svåra översvämningar i Sydsudan

Publicerad

Act Svenska kyrkan stöder lokala krafter i Sydsudan som nu kämpar mot hotande hungersnöd och svåra hälsoproblem i spåren av vad som ser ut att bli de värsta översvämningarna i Sydsudan på över 60 år. Ett läge som försvåras av pågående pandemi.

Se människan samtal med Stina Wirsén

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. I veckans podd samtal med Stina Wirsén och Kamilla Skarström Hinojosa.

Demokrati och religionsfrihet hör ihop

Publicerad

Det är nödvändigt att inkludera religions- och övertygelsefrihet i kampen för demokrati. Det framgår av en färsk rapport från Svenska Missionsrådet. - Det här är en rättighet direkt kopplad till andra demokratiska rättigheter, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Utökat stöd till drabbat Filippinerna

Publicerad

Act Svenska kyrkan kan nu gå in med utökat stöd på 5 miljoner kronor till de många människor som drabbats av tyfonen Gonis framfart i Filippinerna. Många är fortfarande hemlösa och behoven av tak över huvudet, mat och vatten är fortsatt stora.

Svenska kyrkan ställer om igen 

Publicerad

Svenska kyrkan ser över hur verksamheterna påverkas av regeringens förslag om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Uttalande från Svenska kyrkans biskopar om nya coronariktlinjer

Publicerad

På grund av coronapandemin har regeringen sänkt gränsen för allmänna sammankomster till max åtta personer. Vid begravningar tillåts 20 deltagare. Med anledning av detta har Svenska kyrkans biskopar gjort följande uttalande (uppdaterat 24 november):

Se människan samtal med Lena Einhorn

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Lena Einhorn och Lars Björksell.

Social trygghet för alla – nyckel i covidkrisen

Publicerad

Väl fungerande sociala trygghetssystem är avgörande för att möta covidkrisens effekter. Det är mer kostsamt att avstå än att införa sådant som kontanta bidrag, socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder. Det visar en ny rapport från Act Svenska kyrkan, som också innehåller rekommendationer till regeringen och Sida.

Välkommet beslut om antalet närvarande vid begravningar

Publicerad

Idag beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Svenska kyrkan välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

Act Svenska kyrkans julkampanj uppmanar till att bryta skadliga traditioner

Publicerad

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp riktade mot flickor krossar drömmar och slår sönder liv. På söndag, den första advent, startar Act Svenska kyrkans julinsamling. Bryt en tradition – för alla flickors rätt till ett värdigt liv.  

Omfattande stöd till etiopiska flyktingar

Publicerad

Act Svenska kyrkan beviljas fem miljoner kronor från Sida för att kunna ge stöd till de tiotusentals människor som flytt till Sudan undan strider i Etiopien. De humanitära insatserna handlar bland annat om att bistå med rent vatten samt att motverka våld och övergrepp mot kvinnor och barn.

Se människan samtal med Fatemeh Khavari

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Fatemeh Khavari.

Se människan samtal med Mats Jonsson

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Mats Jonsson.

Människorättsförsvarare prisas i Colombia

Publicerad

För nionde året i rad prisas människorättskämpar i Colombia. Med livet som insats står de upp för mänskliga rättigheter. Att uppmärksamma deras arbete är viktigt för freden i landet – inte minst med tanke på att hot och våld mot människorättsförsvarare i Colombia ökat under pandemin. Priset delas ut av Diakonia och Act Svenska kyrkan.

Debattartikel: Lucia – ljus i mörkret

Publicerad

Inför Lucia skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, tillsammans med Svenska kyrkans biskopar i en debattartikel om Lucia som gick i döden för sin övertygelses skull och att inga fler flickor ska behöva dela hennes öde.

Se människan samtal med Ebba Berg

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Ebba Berg och Lena Sjöstrand.

Svenska Fotbollförbundet stöder viktig kamp

Publicerad

I samband med Lucia gör Svenska Fotbollförbundet gemensam sak med Act Svenska kyrkan genom att lyfta fram alla flickors rätt till ett värdigt liv och sina egna val.

Allmän social trygghet stärker samhällskontraktet

Publicerad

Att införa sociala trygghetssystem som allmänna pensioner och barnbidrag stärker samhällskontraktet. Det underlättar införandet av samhällsservice som tar längre tid att bygga upp, som hälsovård och utbildning av hög kvalitet. Det visar en ny rapport från Act Svenska kyrkan.

Uppdraget ger glädje, trots utmaningarna

Publicerad

– Det är uppdraget som ger oss glädje och vi försöker hitta nya vägar hela tiden. Vår belöning är människors förtroende och glädje för kyrkan. Det säger Thomas Stoor, som är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Köpenhamn. Nyss fick man ställa in årets julbasar, något som blev ett hårt slag för församlingens ekonomi.

Se människan samtal med Marit Kapla

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Marit Kapla och Marika Palmdahl.

Kyrkan behövs mer än nånsin

Publicerad

Karolina Hellman är präst i Svenska kyrkan på Mallorca. Sedan coronapandemin drabbade Spanien innebär hennes jobb så mycket mer än att bara vara präst. Hon har fått ”slänga all prestige och fåfänga överbord” och både spela psalmer, städa toaletter och baka kanelbullar.

Julkrönika i Kyrkans Tidning

Publicerad

"Det här årets smärtsamma avbrott i församlingslivet sätter fokus på spänningen mellan redan nu och ännu inte. Vi tvingas till lyssnande och lärande." Julkrönika av ärkebiskop Antje Jackelén i Kyrkans Tidning den 16 december.

Se människan samtal med Sören Dalevi

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Sören Dalevi, Erik Titusson, Sara Lövestam och Lotta Olsson.

Se människan samtal med Nina Wähä

Publicerad

Varje torsdag under 2020 lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Nina Wähä och Sara Garpe.