Nyheter

Prenumerera via RSS

Kyrkornas Världsråd i samråd inför fredsamtal om Syrien

Publicerad

"Det finns ingen militär lösning på krisen i landet. Vi vill vara trogna Guds uppmaning om kärlek till alla människor, och inom ramen för den internationella humanitära lagen uppmanar vi nu till handling och vill ge vägledning för att skapa fred." Det skriver bland annat Kyrkornas Världsråd i en uppmaning inför de stundande fredssamtalen om Syrien, Genève II, som börjar på onsdag.

Sveriges interreligiösa råd: Religionsfriheten attackeras

Publicerad

World Interfaith Harmony Week är en av FN utlyst vecka som firas över hela världen den första veckan i februari varje år. Sveriges interreligiösa råd har gjort ett uttalande i anslutning till veckan för att sätta ljuset på hatbrotten mot religiösa institutioner.

Idag firar samerna nationaldag

Publicerad

Från kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas. Idag firas nationaldagen i många kyrkor och Samesläktets sång kommer ljuda på syd- och nordsamiska, lulesamiska, kildin- och skoltsamiska.

Remissomgången avslutad

Publicerad

Remisstiden för kyrkohandboksförslaget avslutades den 1 februari 2014. Nu tas alla svar om hand och diarieförs, för att sedan sammanställas och analyseras. Boel Hössjer Sundman som leder arbetet, tackar alla som med stort engagemang har deltagit i remissarbetet.

Församlingarna har tyckt till om förslag till ny kyrkohandbok

Publicerad

Sammanlagt 436 församlingar har svarat på remissen om det nya kyrkohandboksförslaget. Nu påbörjar arbetet med att gå igenom och utvärdera förslaget inför en ny remissrunda i höst. Målet är en ny kyrkohandbok i början av 2016.

Ärkebiskopen på besök hos Church of Pakistan

Publicerad

På inbjudan av biskop Samuel Azariah i Raiwind stift, besökte ärkebiskop Anders Wejryd den pakistanska kristna kyrkan Church of Pakistan den 18-24 februari. Syftet med resan var framför allt att möta kristna som lever i en utsatt minoritetssituation.

Svenska kyrkan om den nya lagen mot homosexualitet i Uganda

Publicerad

Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd, som Svenska kyrkan är en del av, har skrivit till Ugandas president Yoweri Museveni och uppmanar honom att riva upp den nyinstiftade lagen som på ett helt oacceptabelt sätt kränker homosexuellas rättigheter.

Svenska kyrkan sätter press på Stora Enso

Publicerad

Den 9 mars sände TV4:s Kalla Fakta en granskning av Stora Ensos verksamhet i Pakistan som visade att barnarbete förekommer i leverantörskedjan. Som aktieägare i Stora Enso krävde Svenska kyrkan bolaget på en handlingsplan och löfte om oberoende granskning av arbetet för att säkerställa barnens bästa.

Ris och ros till nya biståndspolitiska plattformen

Publicerad

I tisdags presenterade regeringen den nya biståndspolitiska plattformen inför riksdagen. Svenska kyrkan har tidigare skickat in synpunkter på skrivelsens innehåll och flera av kommentarerna har nu hörsammats.

Romernas nationaldag firades i kyrkan

Publicerad

Den 8 april firar romerna Internationell dag i hela världen. I Uppsala firades den med en ekumenisk högtidsgudstjänst i domkyrkan. Medverkade gjorde bland andra Angelina Dimiter Taikon, föreläsare vid den romska Kulturskolan i Stockholm, Domino Kai, romsk sakkunnig vid Upplandsmuseets satsning Romska röster samt integrationsministern Erik Ullenhag

Tio sätt att stärka minoritets- och urfolksbarn

Publicerad

Inga nya budord men tio bra sätt att få minoritets- och urfolksbarn att känna stolthet och glädje över sin bakgrund. De tio punkterna presenteras förra veckan i en ny rapport som Svenska kyrkan och Uppsala universitet tagit fram.

Hållbara investeringar vinner i längden

Publicerad

Under de senaste åren har den nationella nivån inom Svenska kyrkan utvecklat en kapitalförvaltning som sätter fokus på hållbarhetsfrågorna. Ett arbete som lönat sig, inte minst för klimatet.

Svenska kyrkan värnar homosexuellas rättigheter

Publicerad

Svenska kyrkan bejakar, respekterar och välsignar såväl homosexuella som heterosexuella relationer. Svenska kyrkan har värnat homosexuellas rättigheter sedan 1970-talet och har – i bred majoritet – beslutat att inte skuldbelägga, diskriminera eller försöka ”bota” homosexuella.

Världens fest intog Karlstad

Publicerad

Under den sista helgen i maj intogs Karlstad av närmare 3 000 deltagare, gäster och arrangörer. Där bjöds de på tre dagar med seminarier, gudstjänster, konserter, loppis och mycket annat. Allt i Svenska kyrkans internationella arbetets tecken.

Ny rapport om näringslivet och biståndet visar på brister i öppenhet

Publicerad

I rapporten ger Diakonia och Svenska kyrkan en rad rekommendationer till den svenska regeringen. Det handlar om att öka transparensen kring insatserna, att avveckla det bundna biståndet och det biståndsfinansierade exportfrämjandet, samt att säkerställa att oberoende utvärderingar görs.

Tydligt stöd för en ny kyrkohandbok

Publicerad

Under 2013 hade församlingar i landet möjlighet att pröva gudstjänstordningar i ett förslag till en ny kyrkohandbok. Nu har sammanställningen av remissvaren färdigställts. Svaren visar att en stor majoritet bejakar förslaget som helhet, och föreslår samtidigt specifika justeringar.

Skrivelse till FN om bristande rättigheter

Publicerad

Svenska kyrkan har tillsammans med sex andra organisationer sammanställt en skrivelse som lyfter brister i de mänskliga rättigheterna i Sverige. Områden som organisationerna gemensamt lyfter är skyddet för barn, urfolk, nationella minoriteter samt flyktingar, asylsökande och migranter. Sverige kommer att granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för Universal Periodic Review, UPR.

Ambulerande präster till Asien och Afrika

Publicerad

Svenska kyrkan har beslutat att utöka sin närvaro i Afrika och i Asien med två präster. Prästerna kommer vara ambulerande och ha ansvar i flera länder.

Nysatsning i Costa del Sol, Spanien

Publicerad

Svenska kyrkan kommer att förstärka närvaron i Costa del Sol med en präst och en assistent. Tjänsterna kommer att ha fokus på det sociala arbetet och för ungdomar.

Svenska kyrkan i Almedalen

Publicerad

Under Almedalsveckan i Visby bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtal om bland annat ungas psykiska (o)hälsa och social-, global- och etisk hållbarhet. Ärkebiskop Antje Jackelén medverkar i tio seminarieprogram.

Svenska kyrkan i Almedalen

Publicerad

Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtal om bland annat ungas psykiska (o)hälsa, kyrkan som politisk aktör, surrogatmödraskap och människans värde. Är du inte i Visby? Se många av seminarierna i efterhand via vår webb!

Kyrkor kräver stopp för våldet i och omkring Gaza

Publicerad

"En uthållig vapenvila måste vara högsta prioritet just nu, så att man kan skapa förutsättningar för ett fredsbyggande". Det säger biskop Eva Brunne, ledamot i Svenska kyrkans internationella råd som under torsdagen tog del av ryktena om vapenvila mellan Israel och Gaza – ett hopp som snabbt grusades.

Hjälp på väg till kristna i Irak

Publicerad

De senaste veckorna har rapporter kommit om en snabbt eskalerande katastrofal situation för kristna i Irak. Särskilt i norra Irak kring staden Mosul utsätts de för systematisk förföljelse och religiöst betingad etnisk rensning av den extremistiska Islamiska Staten, IS. " Läget är oerhört allvarligt. Svenska kyrkan samordnar nu humanitära insatser via Kyrkornas Världsråd och ACT-alliansen för att både hjälpa flyende kristna och andra utsatta minoritetsgrupper”. Det säger Eva Brunne, biskop och ledamot i Svenska kyrkans internationella råd.

Samhällsfokus i årets kyrkomötesmotioner

Publicerad

109 motioner – så många hade inkommit till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut under onsdagen. Klimat och kulturarv är några ämnen som engagerar de nyvalda ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

Ärkebiskopen: Klimatbrevet resultat av vår tro på Gud

Publicerad

Biksopsbrevet om klimatet är inte ”Politik före Gud”, men väl politik utifrån tro på Gud. Kristen tro leder till politisk reflektion, det vill säga reflektion över det samhälle och den värld vi lever i. Det skrive ärkebiskop Antje Jackelén i ett svar till Maria Ludwigssons ledare i SvD.

Uttalande: Ärkebiskop Antje fördömer våldet i Mellanöstern

Publicerad

Irakiska myndigheter måste inleda en politisk process för att stärka de grundläggande mänskliga rättigheterna. Israels attacker mot civila i Gaza måste upphöra, liksom Hamas urskillningslösa beskjutning mot civila i Israel. Det skriver Antje Jackelén i ett uttalande idag. Nu går Svenska kyrkans internationella arbete in med hjälpinsatser i Gaza och Irak.

Ekumenisk demonstration till stöd för utsatta kristna

Publicerad

Söndag den 10 augusti klockan 14.00 ordnar Syrisk-ortodoxa kyrkan, tillsammans med andra kyrkor och organisationer, en demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm till stöd för utsatta och förföljda kristna i Irak och Syrien.

Kyrkan beredd för ett långsiktigt stöd

Publicerad

Svenska kyrkan i det brandhärjade området i Västmanland har arbetat intensivt med att stötta de drabbade. Nu ökas beredskapen ytterligare: kriscentra har öppnats i flera församlingar och beredskap finns för ett långvarigt stöd.

Kyrkornas världsråd vädjar för kristna i Irak

Publicerad

Hundra tusen kristna och andra religiösa minoriteter har tvingats fly extremistiska IS, Islamiska staten, i norra Irak. Kyrkornas världsråd ber i ett brev till sina medlemmar och partners om stöd och påverkansarbete för att säkerställa skydd för utsatta grupper i området. De flyende går ifrån sina hem och egendom och behöver humanitär hjälp.

Krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland

Publicerad

Arbetet kring den stora skogsbranden i Västmanland går nu in i ett nytt skede. Från en akut insats pågår nu släckningsarbete och evakuerade får återvända hem. Det betyder också att samhällets krisberedskap går in i ett ”normalläge”.

Fördjupning om dop och musik inför reviderat förslag

Publicerad

I februari 2014 inkom närmare 640 svar om kyrkohandboksförslaget efter ett års försöksverksamhet i 40 procent av alla församlingar. Hösten 2014 pågår berednings- och bearbetningsarbete utifrån remissutfallet.

Årets förnyare belönas för sitt konfirmandarbete

Publicerad

Församlingspedagogen Britt-Marie Frisell i Härnösands stift är utsedd till årets förnyare i Svenska kyrkan 2014. Utmärkelsen får hon för sitt mångåriga arbete med att skapa plats åt unga människors engagemang i kyrkan.

Debattartikel om kristna och andra religiösa minoriteters situation i norra Irak

Publicerad

"Svenska kyrkan uppmanar svenska politiker och migrationsmyndigheter att stå upp för förföljda religiösa minoriteters rätt och möjlighet att söka en fristad i Europa, även i Sverige". Det skriver kyrkostyrelsens presidium Antje Jackelén, Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin i dag i Svenska Dagbladet.

Ärkestiftet 850 år: Festmässa i Gamla Uppsala, 140823 (Matteus 28:16-20)

Publicerad

850 år av hopp och tro. Det är skäl att fira. För 850 år sedan vigdes munken Stefan till vår första ärkebiskop. Det skedde 1164 i närvaro av påven Alexander III i Sens i Frankrike. Därför är det en ära och glädje att vi får fira denna festmässa tillsammans med kristna syskon från Sens – ett tecken på samhörigheten i kyrkan som spänner över sekler och länder.

Biskop Johan: ”Jag känner stor glädje och ödmjukhet”

Publicerad

– Jag känner stor glädje och ödmjukhet, säger Johan Tyrberg som i söndags vigdes till biskop för Lunds stift. Vignings¬gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster.

Nu öppnar Svenska kyrkans nya utbildningsinstitut

Publicerad

På måndag och tisdag, 1 och 2 september, invigs Svenska kyrkans nya utbildningsinstitut i Uppsala och Lund. Varje år kommer 200 studenter gå ett slutår eller en termin efter sin fackutbildning.

Chatta med jourhavande präst

Publicerad

Den första september utökades tjänsten Jourhavande präst i Svenska kyrkan genom två nya kanaler på nätet. Tidigare gick det bara att ringa, nu når du Jourhavande präst även via chatt och digitalt brev.

Jämt lopp i biskopsvalet i Härnösand

Publicerad

Med lika många röster vardera går Eva Nordung Byström och Sven Hillert vidare till en andra omgång i biskopsvalet i Härnösands stift. Det står klart efter dagens röstning.

Sveriges kristenhet samlades i bön för Irak och Syrien

Publicerad

På måndagseftermiddagen ringde Storkyrkan i Stockholm in till en extrainsatt förbönsgudstjänst. I fokus stod situationen för de kristna i Irak och Syrien. Bland de cirka 400 gudstjänstdeltagarna fanns det svenska Kungaparet.

Bönewebben nominerad till designpris

Publicerad

För fem år sedan lanserade Svenska kyrkan en egen bönewebb. Sedan dess har tiotusentals böner skrivits på sajten. Nu har bönewebben uppdaterats med ny design och möjligheten att tända ljus.

Be och agera för fred i Israel och Palestina

Publicerad

Kyrkornas världsråd uppmanar kristna i hela världen att be för fred i Israel och Palestina under en vecka i september. Den så kallade Världsveckan för fred, i år 21-27 september, handlar också om att påverka för fred och att sprida kunskap om konflikten.

Årets kulturstipendier delas mellan sju projekt

Publicerad

Svenska kyrkan delar varje år ut 500 000 kronor till olika kulturprojekt om livsfrågor. Årets stipendiater arbetar bland annat med teman som den frihetsberövades verklighet, landgrabbing och gestaltning av djurarter som människan utrotat, men också med utveckling av psalmen och koralen i en digital klangvärld.

Kyrkomötet återsamlas 17 november

Publicerad

Mellan den 23 och 26 september pågick session 1 av mandatperiodens första kyrkomöte. Den andra sessionen börjar måndag 17 november. De 251 ledamöterna ska då bland annat behandla 109 motioner och 3 skrivelser.

Spännande samtal på bokmässan live-sänds på webben

Publicerad

Förutom en lång rad aktuella författare gästas Svenska kyrkans scen Se människan i år av inte mindre än fyra ärkebiskopar. Den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu, nytillträdda ärkebiskop Antje Jackelén och hennes två företrädare KG Hammar och Anders Wejryd finns alla med på årets största kulturella mötesplats och bidrar med sina olika erfarenheter i djupa samtal om livet.

Predikan i samband med riksmötets öppnande

Publicerad

I samband med riksmötets öppnande bjuder Svenska kyrkan in till gudstjänst i Storkyrkan. I år, den 30 september, predikade ärkebiskop Antje Jackelén.

Välkommen till mänskliga rättighetsdagarna i Umeå 13-15 november

Publicerad

Nu är det snart dags för Europas största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. Svenska kyrkan finns med bakom MR-dagarna och arrangerar i år bland annat seminarier om förföljda i Mellanöstern och om religionsdialog.  

Se framtidens gravstenar på Liljevalchs i Stockholm

Publicerad

"Måste en gravsten vara av sten?" heter designtävlingen som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerat. Fyra förslag på framtida ”gravstenar” ställs nu ut på Liljevalchs i Stockholm från den 10 oktober till den andra november 2014.

Svenskt erkännande av Palestina kan bana väg för andra EU-länder

Publicerad

Ett erkännande av Palestina kan vara ett viktigt steg för att få igång fredsprocessen. Det kan på sikt leda till en hållbar tvåstatslösning där israeler och palestinier lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Det säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Palestinsk biskop skriver till Stefan Löfven om erkännandet av Palestina

Publicerad

"Vi sätter stort värde på er intention att erkänna en palestinsk stat, i synnerhet vid denna viktiga tidpunkt med dödläge i fredsprocessen.” Det skriver Munib Younan, biskop för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet, till Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Kyrkogårdar lyses upp via Svenska kyrkans bönewebb

Publicerad

Från och med allhelgonahelgen och två veckor framåt kan besökare tända ett virtuellt ljus på Svenska kyrkans bönewebb och med hjälp av webbkameror samtidigt se sitt ljus tändas på en av fyra kyrkogårdar. Under allhelgonahelgen hade bönewebben över 100 000 besök.

Nathan Söderblom uppmärksammas under jubileumshelg

Publicerad

Lördagen den åttonde november är det 100 år sedan Nathan Söderblom vigdes till ärkebiskop. Han är känd framför allt för sitt stora engagemang för fred och fick Nobels fredspris 1930. I Uppsala uppmärksammas jubiléet med en serie föredrag och gudstjänster.

Modéus och Petersson vidare i biskopsvalet i Växjö

Publicerad

Fredrik Modéus och Thomas Petersson gick med 37,32 respektive 19,71 procent av rösterna vidare i Växjö stifts biskopsval. Den 3 december genomförs en andra valomgång då det avgörs vem av dessa två som blir ny biskop i Växjö stift efter Jan-Olof Johansson.

Ung och nyfiken på Svenska kyrkan och kristen tro?

Publicerad

Är du ung och undrar över kristen tro, livet eller Svenska kyrkan? Nu öppnar OMG – Oh My God – som är en webbplats där barn och unga kan ställa frågor till Svenska kyrkan.

Expertgrupp ska utveckla stödet till svenskar utomlands

Publicerad

I fredags möttes för första gången den expertgrupp som Svenska kyrkan har tillsatt för att utveckla stödet till svenskar utomlands. I gruppen ingår representanter för Utrikesdepartementet, Stadsmissionen, Ersta Sköndal, ECPAT samt Svenskar i världen.

Ärkebiskopen uppmärksammar auktion till stöd för utsatta romer

Publicerad

Den 3 december auktioneras påven Franciskus kalott ut på Bukowskis i Stockholm. Pengarna ska gå till utsatta romer i Sverige. ”När påven tar av sig hatten för Europas romer är det en talande symbolgärning i Jesu efterföljd”, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i en text för att uppmärksamma auktionen.

Svenska kyrkans kulturstipendium delades ut

Publicerad

Svenska kyrkans sju kulturstipendiater, som tilldelas sammanlagt 500 000 kronor, fick på tisdagskvällen ta emot sina diplom ur ärkebiskop Antje Jackeléns hand.

Detta hände på kyrkomötet

Publicerad

Årets kyrkomöte är slut. Mötet tog beslut om bland annat en kyrklig barnportal på nätet och stöd till församlingarnas arbete med flyktingar. Läs om besluten här och se sändningar i efterhand i webb-tv!

Kyrkomötet: Förbättra situationen för EU-migranter

Publicerad

Under kyrkomötet, som avlutades idag, gjordes ett uttalande för att lyfta den svåra situationen för EU-migranter. Uttalandet uppmanar Sveriges kommuner, regering, riksdag och Svenska kyrkan på alla nivåer att förbättra situationen för EU-migranter.

Kyrkomötet beslutade om stöd till asylsökande och barnportal

Publicerad

Kyrkomötet har beslutat att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Beslut togs även att skapa en barnportal på nätet. Kyrkomötet avslutades i Uppsala idag.

Missförhållanden på arbetet måste upp till ytan

Publicerad

Dagens Nyheter granskar arbetsmiljön i Svenska kyrkan med fokus på avgångsvederlag samt vad det kostar. Bakom siffrorna finns människoöden som måste tas på allvar. "Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsplats.Visar det sig att det, trots senaste årens satsningar på arbetsmiljöfrågor, finns grava missförhållanden måste vi jobba ännu hårdare med frågan", säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Fredrik Modéus vald till ny biskop i Växjö stift

Publicerad

Fredrik Modéus, i dag församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling och doktorand i systematisk teologi, är Växjö stifts nästa biskop. Det står klart efter dagens avgörande biskopsval, där Fredrik Modéus fick 58 procent av rösterna.

Svenska kyrkan ger stöd i tyfondrabbade Filippinerna

Publicerad

På lördagseftermiddagen svensk tid svepte tyfonen Hagupit in över Filippinerna. Svenska kyrkan finns på plats som en del av ACT-alliansen och sätter in akuta hjälpinsatser omedelbart.

Unga kontaktar Jourhavande präst via nya kanaler

Publicerad

Jourhavande präst har hittills fått ta emot fler samtal i år än under 2013. Dessutom har många samtal kommit genom de två nya kanalerna chatt och digitalt brev som öppnades i september för att nå yngre människor.

Filippinerna klarade tyfonen bättre än väntat

Publicerad

Lärdomar från förra årets tyfon och massiv evakuering har gett effekt. Filipinerna klarade tyfonen som svepte in över landet 6-8 december betydligt bättre än förra årets tyfon.  Behovet av akut hjälp är mindre men det är fortfarande viktigt att ge stöd till återbyggnad.  

Urfolksexperter i seminarium på lördag

Publicerad

På lördag den 13 december arrangeras ett urfolksseminarium i Uppsala. Seminariet är en del av Svenska kyrkans fördjupade arbete med urfolksfrågor. I panelen medverkar bland andra urfolksföreträdaren Dr Wilton Littlechild, FN-expert i urfolksfrågor och kommissionär i Sannings- och försoningskommissionen för urfolksfrågor i Kanada.

Eva Nordung Byström vigd till biskop för Härnösands stift

Publicerad

– Jag är jätteglad och förväntansfull, säger Eva Nordung Byström som idag vigdes till biskop för Härnösands stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Ärkebiskop Antje Jackeléns julhälsning

Publicerad

I årets julhälsning talar ärkebiskop Antje Jackelén om den hoppfulla texten i psalmen Stilla natt. Världshistorien har sett många bråkiga och oheliga nätter. Inte heller denna julnatt kommer att vara stilla och helig överallt där människor bor. Men just därför behöver vi den här psalmen som talar om Guds ära och fred på jorden, och att Gud kom till oss.

Kyrkoledare: ”Julbudskapet händer hela tiden”

Publicerad

I en julhälsning till kristenheten i Sverige beskriver kyrkoledarna Jesus som en flykting. Och situationen i det samhälle som Jesus föddes in i jämförs med nutidens samhälle.

Ärkebiskopen: När människorna verkligen vill, stannar våldet upp

Publicerad

”Stilla natt, heliga natt” - så sjungs det nu på många språk i kyrkor, hem och varuhus runtom i världen. Men hur stilla och heligt är det? Världshistorien har sett många bråkiga och oheliga nätter. Inte heller denna julnatt kommer att vara stilla och helig överallt där människor bor.