Nyheter

Prenumerera via RSS

Ekumenisk workshop om dopgudstjänsten

Publicerad

En ekumenisk workshop om dopgudstjänsten ägde rum i Uppsala i månadsskiftet januari/februari 2012. Svenska kyrkan bjöd in representanter från kyrkor i syd att dela sina erfarenheter innan en ny ordning för dopgudstjänsten ska beslutas.

Dop - en process för hela livet

Publicerad

"Man måste konfirmera sitt dop hela tiden", säger prästen Julio Adam från den evangelisk lutherska kyrkan i Brasilien (IECLB). Han visar den skrift som hans kyrka tagit fram för att församlingarna ska inspireras att arbeta med dopet.

Gudstjänstliv i förändring

Publicerad

Kyrkohandboken handlar om det som vi gör tillsammans i gudstjänsten. Här svarar Boel Hössjer Sundman, ansvarig för arbetet med en ny kyrkohandbok vid kyrkokansliet, på frågor kring kyrkohandboken.

Ett bra språk känns i kroppen

Publicerad

"För en del är ett traditionellt kristet språk främmande. Därför är det rimligt att kyrkan anstränger sig att också nå dessa människor. Kontakt handlar mycket om tilltal."

Musiken kan nå dit orden inte når

Publicerad

"Kyrkans musik måste med nödvändighet vara lite annorlunda eftersom vi talar om andra saker." Lars Åberg, organist, körledare och kompositör och sedan tolv år verksam i Linköpings domkyrka, sammanfattar detta andra med ordet bortomperspektivet. Musiken ska tolka Gudsberättelsen.

Stort gensvar i stift inför remissrunda

Publicerad

I Luleå och Uppsala stift finns förväntningar och förhoppningar kring den nya kyrkohandboken. Och lite farhågor. Gensvaret över att få vara remissinstans är också stort. Fler församlingar än vad som fodras har anmält sig.

Gudstjänstförnyelse i sekulariserad bygd

Publicerad

-Vi måste ha respekt för både traditionen och situationen på den ort där vi verkar. Kyrkans tro och gudstjänsttradition liksom befolkningsunderlag, den lokala kulturen och mötet med människor i den situation de står i påverkar vårt arbete.

Från skrivet till visuellt språk

Publicerad

Gunnel Kjellermo, stiftsadjunkt för teckenspråkigt arbete i Stockholms stift, ingår i den grupp som arbetar inför försöksverksamheten med kyrkohandboken i stiftet. Hon är också med i gruppen som ansvarar för översättning av delar av kyrkohandboksförslaget till nationella minoritetsspråk.

Information om kyrkohandboksförslag

Publicerad

Kyrkostyrelsen beslutade år 2006 om direktiv för en översyn av nuvarande kyrkohandbok, Den svenska kyrkohandboken Del I (1986). Det handlar om en anpassning till Bibel 2000, kyrkorättsliga frågor, inklusivt språk, att ta tillvara erfarenheter från tidigare arbete med kyrkohandboksöversyn och att nuvarande kyrkohandbok i huvudsak fungerar väl.

Hon kallas ”Den strålande stjärnan”

Publicerad

Sisilias dröm är att bli läkare. Men hennes familjs fattigdom gjorde att hon inte kunde fortsätta att gå i skolan efter sjunde klass. Idag har hon gjort skillnad för hela sin by.

Lokala medarbetare med betydelsefulla erfarenheter

Publicerad

Paul blev som barn tillfångatagen av armén. Marys uppväxt präglades av en tillvaro på flykt. Idag jobbar de och ACT-alliansen för att ge människor en normalare vardag i en onormal situation i hemlandet Sydsudan.

I denna rymd möts vi

Publicerad

I denna rymd möts vi är ett nytt samtalsmaterial för att väcka tankar och stimulera till samtal om gudstjänst, tro och liv i samband med att det nya kyrkohandboks- förslaget snart ska börja prövas runt om i olika församlingar i Svenska kyrkan.

Ett studiematerial som tillåter rymd

Publicerad

”I denna rymd möts vi” heter ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget. Innehållet är lika generöst som titeln. Det vill väcka tankar och ge nya infallsmöjligheter kring gudstjänst, tro och existens.

Webbverktyg

Publicerad

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva det nya kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Genom verktyget kan du sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som ska finnas med i en agenda.

Dokument steg 1

Publicerad

Dokument i kyrkohandboksarbetets steg 1.

Lek och varma kläder till barnen från Syrien

Publicerad

Varje dag kommer fler kvinnor och barn till flyktinglägret Za’atari i öknen i Jordanien. De flesta har flytt från Syrien till fots, på natten för att undvika krypskyttar. Svenska kyrkan ger akut stöd och arbetar särskilt för att barn och vuxna i flyktinglägret ska må bra. Se vårt bildspel.

Kyrkan fylls av finska julsånger

Publicerad

Traditionen att sjunga finska julsånger och fira Finlands självständighetsdag fyller varje år de finska och svenska kyrkorna under advent. I år får sverigefinländarna för första gången sitt eget sånghäfte.

Katastrofhjälp till syriska flyktingar

Publicerad

Många i flyktinglägret Za'atari i öknen i Jordanien har fått hela sitt liv slagit i spillror. Maria Lundberg, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete, berättar om utmaningen i att ge stöd till människor som utsatts för svåra psykiska och fysiska lidanden.

Samiska rådets kulturstipendium till Johan Kitti

Publicerad

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela den samiska artisten Johan Kitti 2012 års samiska kulturstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut i Kiruna kyrka lördag 8 december.

Församlingarna uppmanas att stärka sitt engagemang för romerna

Publicerad

I en debattartikel i Sydsvenskan lyfter ärkebiskop Anders Wejryd och integrationsminister Erik Ullenhag tillsammans frågan om romsk inkludering och samhället och kyrkans ansvarstagande. Detta efter att Svenska kyrkan under hösten har kartlagt hur stift och församlingar arbetar med frågor som rör just romer och resande.

Situationen alltmer pressad för syriska flyktingar

Publicerad

Vinterkylan är den största utmaningen för de över 200 000 syriska flyktingar som flytt över gränsen till Jordanien. I flyktinglägret Za’atari är mer än hälften av alla flyktingar barn. I de omkringliggande städerna kämpar flyktingar för att kunna ge sina barn mat och tak över huvudet. De materiella behoven är stora, men behovet av trygghet och ett sammanhang är minst lika akut.