Prata med oss

Kirkollisvaalit 2017 – Käytä ääntäsi!

17.syyskuuta 2017 on kirkollisvaalien aika. Kirkollisvaaleissa valitaan luottamushenkilöt, jotka johtavat kirkon toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan.

Mitä syksyn vaaleissa oikein äänestetään?

Kirkollisvaaleissa me valitsemme luottamushenkilöt kirkon kolmelle tasolle: paikallisseurakunnan kirkkovaltuustoon, alueelliseen hiippakuntavaltuustoon ja kansallisen tason kirkolliskokoukseen. Vaaleissa meillä on mahdollisuus antaa äänemme henkilöille, jotka päättävät kirkon toiminnan ehdoista ja raameista.

Miten vaalit vaikuttavat kirkon toimintaan?

Ritvaelsa Seppälä on Luulajan hiippakunnan suomenkielisen ja meänkielisen työn hiippakuntapappi. Koputimme hänen työhuoneensa ovelle ja kysyimme vähän lisää vaaleista. Bild: Margareta Gustavsson

Paikallistasolle valittavat luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi siitä kuinka paljon seurakunnan varoista satsataan lasten ja nuorten toimintaan tai suomenkieliseen seurakuntatyöhön. Hiippakunnalliset luottamushenkilöt päättävät puolestaan millaista tukea hiippakunnat antavat seurakunnille ja mitä asioita priorisoidaan minäkin aikana. Kirkolliskokous taasen on Ruotsin kirkon korkein päättävä elin. Siellä päätetään koko kirkon yhteisistä asioista, esimerkiksi ympäristökysymyksistä ja jumalanpalvelustektsteistä.

Onko vaalien kautta mahdollisuus vaikuttaa Ruotsin kirkon suomenkieliseen työhön?

Jos me kirkon jäsenet äänestämme luottamushenkilöitä, jotka ovat tietoisia siitä kuinka kielelliset vähemmistöt rikastuttavat Ruotsin kirkkoa ja ovat valmiita puolustamaan näiden ryhmien oikeuksia niin se vaikuttaa positiivisesti suomenkieliseen seurakuntatyöhön. Seurakunnan luottamushenkilöillä on valta päättää esimerkiksi seurakunnan suomenkielisistä viroista.

Aiotko sinä äänestää?

Tottakai! On tärkeää että käytämme äänioikeuttamme ja turvaamme näin Ruotsin kirkon demokratian. Kirkko tarvitsee jäseniä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat aktiivisesti mukana kirkon toiminnassa ja haluavat myös kehittää ja uudistaa sitä.

Hyödyllistä tietoa kirkollisvaaleista.

Missä ja milloin voin äänestää? Ketä voin äänestää? Voinko asettua itse ehdolle vaaleissa? Täältä löydät vastauksia moniin kirkollisvaaleja koskeviin kysymyksiin.

Milloin?

Kirkollisvaalit toimitetaan sunnuntaina 17. syyskuuta 2017.

Kirkollisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, aina syyskuun kolmantena sunnuntaina.

Mitä vaaleissa äänestetään?

Kirkollisvaaleissa kirkon jäsenillä on mahdollisuus äänestää niitä ryhmiä ja henkilöitä, jotka tulevat päättämään kirkon toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Kirkollisvaaleissa valitaan luottamushenkilöt kirkon päättäviin elimiin neljäksi vuodeksi eteenpäin. Vaalit ovat suorat ja niillä valitaan edustajat kirkon eri tasoille: seurakuntien ja pastoraattien kirkkoneuvostoihin, hiippakuntien hiippakuntahallituksiin sekä kansallisen tason kirkolliskokoukseen.

Saanko minä äänestää?

Äänestää voi henkilö, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta, kuuluu Ruotsin kirkkoon ja on rekisteröity jäsen jossakin Ruotsin kirkon seurakunnassa viimeistään 18. elokuuta 2017 (jolloin vaaliluettelo vahvistetaan).

Jos olet epävarma kirkkoon kuulumisestasi niin voit ottaa yhteyttä lähimpään seurakuntaan ja kysyä jäsenyydestäsi. Mikäli olet muuttanut Ruotsiin Suomesta niin sinusta ei ole automaattisesti tullut Ruotsin kirkon jäsentä vaikka olisit ollut kirkon jäsen Suomessa. Kirkkoon liittyminen on kuitenkin helppoa. Jos sinut on kastettu niin voit vain täyttää ja lähettää seuraavan liittymislomakkeen

Keitä voin äänestää?

Kirkollisvaaleihin osallistuvat niin kutsutut nimeämisryhmät. Ne ovat ryhmittymiä ja sidosryhmiä, jotka on perustettu edistämään nimeämisryhmän keskuudessa tärkeinä pidettyjä asioita. Kirkollisvaalien verkkosivulla voit nähdä mitkä ryhmät ovat ilmoittaneet ehdokkaita ja ketkä ovat asettuneet ehdolle. 

Voinko äänestää suoraan tiettyä henkilöä?

Kyllä, voit merkitä vaalilippuun rastilla 1-3 henkilöä, joita haluat äänestää.

Milloin äänestyskortit saapuvat?

Äänioikeutetut saavat äänestyskorttinsa 30. elokuuta 2017 tienoilla. Kortista käy ilmi, missä vaalihuoneistossa äänestäminen tapahtuu ja missä vaaleissa äänioikeutettu voi äänestää. Äänestyskortissa on myös tietoa siitä, miten ja missä ennakkoäänestys tapahtuu.

Miten äänestys tapahtuu?

Vaalipäivänä 17. syyskuuta 2017 kaikki vaalihuoneistot ovat avoinna vähintään klo 18–20. Useimmat vaalihuoneistot ovat kuitenkin avoinna vähintään kuusi tuntia. Tarkemmat tiedot äänestyspaikoista ja aukioloajoista käyvät ilmi äänestyskortistasi.

Voit äänestää myös jo ennen vaalipäivää. Vaalihuoneistot ovat avoinna ennakkoäänestystä varten 4.–7. syyskuuta 2017. Ennakkoäänestys onnistuu myös kirjeäänestyksellä. Lisätietoa ennakkoäänestyspaikoista, aukioloajoista ja kirjeäänestyksestä saat seurakuntasi kirkkoherranvirastosta.

Kirkollisvaaleissa voi äänestää myös asiamiehen välityksellä, mikäli äänioikeutettu ei itse pääse äänestyspaikalle.

Milloin vaalien tulokset julkaistaan?

Alustava ääntenlaskenta tapahtuu heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Sitä mukaa kun alustavat vaalitulokset valmistuvat niistä tiedotetaan osoitteessa: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Lopullisesta ääntenlaskennasta vastaavat hiippakunnat.

Mistä löydän lisää tietoa vaaleista?

Lisää tietoa vaaleista löydät äänestyskortista ja kirkollisvaalien verkkosivulta.

Kenelle voin esittää vaaleihin liittyviä kysymyksiä?

Kirkollisvaaleja koskevissa kysymyksissä voit kääntyä oman hiippakuntasi puoleen:

Uppsalan hiippakunta....................018-68 07 00

Linköpingin hiippakunta..............013-24 26 00

Skaran hiippakunta.........................0511-262 00

Strängnäsin hiippakunta...............0152-234 00

Västeråsin hiippakunta..................021-17 85 00

Växjön hiippakunta........................0470-77 38 00

Lundin hiippakunta........................046-15 55 00

Göteborgin hiippakunta...............031-771 30 00

Karlstadin hiippakunta..................054-17 24 00

Härnösandin hiippakunta............0611-254 00

Luulajan hiippakunta.....................0920-26 47 00

Visbyn hiippakunta.........................0498-40 49 00

Tukholman hiippakunta...............08-508 940 00

Voit myös ottaa yhteyttä omaan seurakuntaasi tai Ruotsin kirkon palvelukeskukseen: info(a)svenskakyrkan.se, puhelin: 018-16 96 00.