Dödshjälp

Om en person vill få hjälp att dö, ska hen mötas med respekt och omsorg i Svenska kyrkan. Men kyrkan vill inte att dödshjälp blir laglig.

När döden närmar sig och livet är som svårast finns kyrkan ofta där för människor. Så har det varit historiskt och så är det idag.

Människovärdet gäller alltid

När kyrkan tar ställning i frågan om dödshjälp, grundar den sig i den kristna människosynen: Som kristna tror vi att människan är skapad av Gud och till Guds avbild.

Därmed tror vi att människan är värdefull och att alla människor har lika värde. Människovärdet påverkas inte av sjukdom eller av att vi förlorar förmågor. Människovärdet gäller i alla lägen.

Kyrkan värnar alltid människor i utsatthet

För kyrkan är det självklart att värna de människor som lever i utsatthet och sårbarhet. Det kan vara gamla eller sjuka människor, eller människor med funktionsvariationer, som gör livet extra svårt. Dessa människor ska veta att kyrkan alltid värnar dem.

Om dödshjälp blev lagligt, finns risken att människor som lever i utsatthet känner sig oönskade. En annan risk är att människor i omgivningen föraktar dem och inte ser värdet i deras liv.

Jesus identifierar sig med dessa människor. I Bibeln säger han ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka … jag var sjuk och ni såg till mig …” (Matt: 25: 35-36).

Många vill inte vara en belastning

Det finns många människor som berättar att de är rädda för att bli så gamla att de inte klarar sig själva. De vill inte vara en belastning för sina anhöriga och de är rädda för lidande. Allt fler säger också att de vill ha makt att bestämma, inte bara över sitt eget liv, utan också över sin död.

Att människan är fri att besluta över sitt eget liv, går hand i hand med kristen tro. Men samtidigt är vi sociala varelser som har relationer. När en människa tar emot dödshjälp påverkas också andra, till exempel anhöriga, vänner och vårdpersonal. Även det är ett skäl till att Svenska kyrkan tar ställning emot dödshjälp.

Satsa mer på en jämlik vård

I stället för att säga ja till dödshjälp, vill Svenska kyrkan att vårt samhälle satsar mer resurser på vården av människor i livets slutskede. Det behövs en god och jämlik vård och allt bättre smärtlindring. Finns detta, så behöver den som är sjuk sällan lida.

Kyrkorna har samma syn på dödshjälp

Detta är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt och den delas av världens stora kyrkofamiljer. Samtidigt ryms det, i en folkkyrka med många medlemmar, både människor som vill och inte vill göra dödshjälp laglig.

Även om inställningen är bestämd, är det viktigt att fortsätta att reflektera kring dödshjälp utifrån existentiella, teologiska, etiska, sociala och medicinska dimensioner. Vi behöver ständigt hämta ny kunskap. I det offentliga samtalet om dödshjälp behövs också kyrkans bidrag. 

 

Läs Svenska kyrkans rapport om dödshjälp

År 2016 tog Svenska kyrkan officiell ställning i frågan om dödshjälp. År 2018 skrevs en rapport i ämnet, som ett steg i den pågående fördjupade analysen och reflektionen kring dödshjälp. Läs rapporten Hur ser Svenska kyrkan på dödshjälp?

Ett samhälle som öppnar för dödshjälp närmar sig en människosyn där de friska har ett större existensberättigande än de sjuka, vilket i förlängningen kan leda till ett förakt för svaghet som står i strid med evangeliet.

Ur rapporten Hur ser Svenska kyrkan på dödshjälp?