Kyrkoåret, kyrkans kalender

Att följa kyrkans kalender, kyrkoåret, kan vara ett sätt att själv fundera över sin livsväg.

Att varje vecka läsa texterna i kyrkans kalender, kyrkoåret, kan vara ett sätt att själv fundera över sin livsväg. Foto: Alex & Martin/IKON

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter. De handlar bland annat om Jesus liv och innehåller tankar om livet. Prenumerera gärna på Tankar inför helgen där en präst varje vecka funderar över den kommande söndagens texter.

Kyrkoåret, eller kyrkåret, börjar första söndagen i advent och slutar med domsöndagen, den sista söndagen i november.  

I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget namn och ett eget tema. Tre olika bibeltexter och en psalm ur psaltaren i Bibeln hör till varje söndag. Bibeltexterna berättar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse.

Veckans texter får du höra om du går till söndagsgudstjänsten. Prästen eller någon ur församlingen kan också läsa texterna under andra gudstjänster eller andakter under veckan. 

Kyrkoårets texter handlar om livet​ 

Bibeltexterna handlar om alla mänskliga känslor, som glädje sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Därför kan kyrkoårets texter hjälpa oss att fundera över våra egna liv.

Under rubriken Tankar inför helgen på Svenska kyrkans webbplats skriver varje vecka en präst om sina tankar inför kommande söndag.

Färger och musik i kyrkan växlar under kyrkoåret​

Kyrkoårets växlingar märks i psalmerna, musiken och i färgerna på prästens kläder och på altaret. 

Vit är till exempel en glädjefärg i kyrkan och grönt står för vår och hopp. 

Varför just söndagar?

Söndagen är den sjunde dagen i veckan i den svenska kalendern. En vilodag, då Gud vilade på den sjunde dagen.

Samtidigt är söndagen för oss kristna den första dagen i veckan, som början på den nya skapelsen då Jesus uppstod en söndag. Varje söndag är en påminnelse om Jesu uppståndelse och seger över död, ondska och allt destruktivt.​ 

Kyrkans kalender, kyrkoåret, kom till några hundra år efter att Jesus levde på jorden.  

 

//