Högmässa på pingstdagen, söndag 31 maj 2020, Uppsala domkyrka