Långfredagsgudstjänst, fredag 10 april 2020, Uppsala domkyrka