Mässa i stilla veckan, torsdag 9 april 2020, Uppsala domkyrka