Biskopsvigning av Andreas Holmberg, Uppsala domkyrka, 22 september 2019