Dialogpredikan mellan Alm och Jackelén i enhetens tecken

Nyhet Publicerad

Måndagen den 29 maj hålls en unik högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka i reformationens tecken. För första gången kommer Svenska kyrkans ärkebiskop och föreståndaren för Pingst att dialogpredika.

Reformationen är globalt och ekumeniskt en pågående process sedan 500 år. Under reformationsåret 2017 strävar många kyrkor att hålla ihop väven mellan dåtid, nutid och framtid.

– I samband med vår årskonferens kommer en högtidsgudstjänst att hållas där vi särskilt lyfter fram relationen mellan de efterreformatoriska kyrkorna och Svenska kyrkan vilket är ett viktigt steg på försoningens väg, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Reformationen är inte bara en angelägenhet för lutherska kyrkor och Romerskt-katolska kyrkan, utan även för alla andra kyrkor. Under 2017 vill vi också aktualisera hur reformationen påverkat förhållandet mellan reformationens kyrkor, det vill säga Svenska kyrkan och frikyrkorna, utifrån kyrkornas historia i Sverige, fortsätter Karin Wiborn.

Frikyrkornas framväxt under 1800-talet skapade en spänning med statskyrkan som upplevde väckelsen som ett hot. Delar av väckelsen kände sig tvingad att bryta med dåvarande statskyrkan på grund av förföljelse och olika teologiska tolkningar.

– Att Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och Pingströrelsen föreståndare Daniel Alm predikar tillsammans har ett stort symboliskt värde, säger Karin Wiborn.

Gudstjänsten den 29 maj börjar klockan 18.00 och är öppen för allmänheten. Under gudstjänsten medverkar en kör och flera kyrkoledare deltar i gemensam bön. Sveriges kristna råd är ansvarig för gudstjänsten tillsammans med Uppsala domkyrkoförsamling och Uppsala kristna råd.

Högtidsgudstjänsten i domkyrkan är en del av årskonferensen för Sveriges kristna råd då landets kyrkoledare, tillsammans med cirka hundra representanter från kristenheten samlas under två dagar. På eftermiddagen, innan gudstjänsten i domkyrkan, hålls ett rådsmöte utifrån reformationen med flera olika ämnen som”Sverige blir kristet”, ”Sverige blir lutherskt”, ”Väckelsetid”och”Väckelsestrid”.I dessa samtal medverkar representanter från alla de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 25 medlemskyrkor vilket representerar en stor del av Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt.