Ärkebiskop Musa Panti Filibus vald till LVF:s President

Nyhet Publicerad

Han är den 13: e ordföranden och andra kyrkoledare från Afrika på ordförandeposten sedan LVF bildades 1947. Filibus valdes vid den första omröstningen och fick totalt 274 röster av 303.

Musa Panti Filibus, ärkebiskop i den lutherska kyrkan i Nigeria (LCCN), har valts till ordförande för Lutherska världsförbundet (LVF).

Filibus, som i sitt tidigare arbete var med om att ta fram LVFs gender och jämställdhetspolicy, säger han nu åtagit sig att genomföra den. Han vill stödja medlemskyrkorna att förstå och arbeta med dessa frågor. Filibus medverkade i den process som ledde till att en kvinna för första gången vigdes till präst i lutherska kyrkan i Nigeria 1996.
 
Filibus menar att internationell diakoni, som svarar på mänskligt lidande, på orättvisor och på nödsituationer är högprioriterat för LVF.
– Min dröm är att LVF fortsätter vara en relevant och viktig internationellt diakonal aktör när det gäller att ta itu med mänskliga tragedier, säger Filibus.

För två år sedan var många församlingar i de område som Filibus kommer ifrån tvungna att avbryta kyrkans verksamhet. Detta för att undvika attacker från Boko Haram under gudstjänster.
– Jag ser ett stora behov av att uppmärksamma frågor om religiöst motiverat våld i världen idag.

Filibus pekar på tillväxt i kyrkor i Syd och sjunkande medlemskap i kyrkor Nord som viktiga områden för LVF att följa.
– Vi har en skyldighet att lyssna på varandra och stödja varandra i dessa frågor. Ingen kyrka bör lämnas att stå ensam i det.
 

Min dröm är att LVF fortsätter vara en relevant och viktig internationellt diakonal aktör när det gäller att ta itu med mänskliga tragedier.

Musa Panti Filibus

Erfarenhet inom LVFs gemenskap

Den nyvalde presidenten är inte ny för arbetet i LVF. Mellan 2002 till 2010 tjänstgjorde han på avdelningen för mission och utveckling (DMD) där han utsågs till chef 2010.

År 2013 valdes han till biskop i stiftet Mayo Belwa. Han valdes till ärkebiskop av kyrkan 2016. Filibus, 57, vigdes till präst 1994. Han har studerat teologi i Nigeria och i USA, med en doktorsexamen i pastoralteologi. Han och hans Ruth Filibus har tre vuxna barn.

Windhoek, Namibia, 13 maj 2017

Världens lutheraner samlades i Namibia

Lutherska världsförbundet, LVF, har avslutat sin tolfte generalförsamling i Namibias huvudstad Windhoek. Se filmer från mötet och läs mer här.