Nära 30 000 personer att rösta på i kyrkovalet

Nyhet Publicerad

Nu är registreringstiden avslutad för nomineringsgrupper och kandidater inför höstens kyrkoval den 17 september. Nära 30 000 unika personer ställer upp i valet, där cirka 15000 platser ska tillsättas.

Grupp- och kandidatförteckningarna fastställs slutgiltigt av Svenska kyrkans tretton stiftsstyrelser, en process som inklusive överklagandetid ska vara klar senast den 15 juli. I dagsläget har 29501 unika kandidater registrerats på sammanlagt 3032 anmälda kandidatlistor till kyrkofullmäktige (dvs församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (nationellt).

– Det är helt fantastiskt att så många ställer upp i kyrkovalet, och på ett demokratiskt sätt vill ta ansvar för hur Svenska kyrkan ska formas framöver, säger Anki Bondesson, projektledare för kyrkovalet.

– Alla stora beslut fattas av de förtroendevalda i Svenska kyrkan. Därför är kyrkovalet avgörande för kyrkans utveckling. Men för att skapa ännu större intresse för valet, är det viktigt att nomineringsgrupperna nu berättar om sina program för medlemmarna.

Till kyrkomötet kandiderar 19 nomineringsgrupper (i bokstavsordning):
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Borgerligt Alternativ
Centerpartiet
Elävä seurakunta - Levande församling
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Frimodig kyrka
Gröna kristna
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Kyrklig samverkan i Visby stift
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Personvalslistan Kyrkligt(KyS)Samarbete
Skanör Falsterbo Kyrkans Väl
Sverigedemokraterna
Trygghetspartiet i Svenska kyrkan
Ung i Kyrkan
Vägen Vänstern i Svenska kyrkan
Öppen kyrka – en kyrka för alla

Fakta om kyrkovalet

Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.Cirka 5,2 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Röstkortet ska ha kommit fram till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti 2017.Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen.