Juluppropets 79.224 namn överlämnade till Morgan Johansson

Nyhet Publicerad

På tisdagen den 7 februari mötte kyrkoledare migrationsminister Morgan Johansson på Rosenbad. Kyrkorna överlämnade namnunderskrifter till stöd för Juluppropet och fick beröm av Morgan Johansson för sitt arbete för flyktingar.

Den 14 december lanserades Juluppropet – för en human migrationspolitik som ett initiativ av landets kyrkor genom Sveriges kristna råd. 

På tisdagen den 7 februari avslutades Juluppropet officiellt genom att alla namn överlämnades till migrationsminister Morgan Johansson (S).

"Kyrkorna gjorde en fantastisk insats"

– Tack för ert engagemang, inte bara för att ni samlat in namnunderskrifter utan för ert praktiska arbete. Kyrkorna gjorde en fantastisk insats under det stora flyktingmottagandet, utan det civila samhällets insatser hade vi inte klarat av det, sade Morgan Johansson. 

Ministern lovade att titta över lagstiftningen efter att kyrkoledarnas berättat om praktiska exempel man själv upplevt i kontakten med asylsökande.

Flera partiledare har skrivit på Juluppropet

Uppropet har totalt samlat 79.224 namnunderskrifter, däribland flera av landets partiledare. Av de insamlade namnen har 35.063 fyllts i via webben juluppropet.se och resterande namn (44.161) har kommit in på papper.

Tillfällig lagstiftning drabbar asylsökande och nyanlända 

Svenska kyrkan representerades av Jenny Sjögreen, ekumenikchef på kyrkokansliet i Uppsala.

- Vi fick gott om tid på oss för att framföra de erfarenheter som medarbetare gör i våra församlingar och som kopplas till hur den tillfälliga lagstiftningen drabbar asylsökande och nyanlända, säger Jenny Sjögreen.

Namninsamlingens tre krav till regeringen var att

  • ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv,
  • undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening
  • ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

Detta var något som kyrkoledarna framförde till migrationsministern.

Jenny Sjögreen berättar att det fanns en känsla av respekt i mötet. 

- Vi konstaterade att det finns frågor där vi gör olika bedömningar men att vi står gemensamt i arbetet för människovärdet i en mörk tid.  

Juluppropet en gräsrotsrörelse

– Juluppropet växte fram som en gräsrotsrörelse i våra kyrkor. Därför kändes det hedrande att få förtroendet att bära fram alla dessa namn till regeringen, sade Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.  

Närvarande representanter från kyrkorna vid uppvaktningen på Rosenbad den 7 februari:

Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan och ordförande för Sveriges kristna råd,
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift,
Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia,
Jenny Sjögreen, ekumenikchef, Svenska kyrkan,
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd,
Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd,
Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet,
Mattias Ingesson, ordförande Svenska missionsrådet.