Enig revisionsgrupp lägger förslag till kyrkohandbok

Nyhet Publicerad

Revisionsgruppen för kyrkohandboken avslutade igår sitt sista sammanträde. Slutförslaget till reviderad kyrkohandbok överlämnas till kyrkostyrelsen senare i vår. 

– Vi har nu arbetat fram ett förslag till kyrkohandbok för hela Svenska kyrkan, en bruksbok med stor spännvidd som ska fungera väl i såväl katedralen som i kapellet. Vi tycker att vi lägger fram ett bra förslag, som hela gruppen står bakom, säger revisionsgruppens ordförande, biskop emeritus Esbjörn Hagberg.

– Revisionsgruppen har tittat närmare på alla synpunkter, och allt har prövats, säger Esbjörn Hagberg. Det har varit högt i tak, inspirerande och samtidigt ett oerhört ansvarsfullt arbete att ta vara på synpunkter och göra det bästa av att människor önskar helt olika saker. Kritiken har varit viktig att lyssna till, och visar att många är engagerade i detta.

Esbjörn Hagberg betonar att handboken ska överensstämma med Svenska kyrkans tro, lära och liv, och gestalta de olika traditioner som finns i kyrkan.

– Alla församlingar ska känna att kyrkohandboken är deras, och vårt uppdrag har varit att säkerställa en teologisk och uttrycksmässig spännvidd. Ingen kan tycka om allt, men det ska finnas tillräckligt mycket att tycka om för alla.

– Jag vill understryka att kyrkohandboken måste inrymma stor variation, säger Catharina Nyström Höög, språkprofessor och ledamot i revisionsgruppen. Språket styrs av den situation man verkar i, och här ska det fungera i många olika situationer. Vi har arbetat igenom texterna ända ner på skiljeteckensnivå.

Vägvalen har även i fråga om musiken i kyrkohandboken handlat om helheten i relation till mångfalden. Organisten Andreas Söderberg säger att revisionsgruppen har lyssnat in all kritik.

– Det har kommit in många kloka synpunkter och vi har gjort förändringar där vi funnit det möjligt. Ett par viktiga vägval som vi har gjort är till exempel att alla satser ska vara spelbara på orgel, men att det ska finnas ackordsymboler på alla satser, för att fungera i en gehörsbaserad tradition.

När de sista justeringarna har gjorts och slutförslaget har korrekturlästs, ska det överlämnas till kyrkostyrelsen (datum ännu ej fastställt). Därefter kommer kyrkostyrelsen, efter yttrande från kyrkomötets läronämnd och biskopsmötet, att arbeta fram en skrivelse för behandling och beslut i höstens kyrkomöte.