Gudstjänstfokus i årets kyrkomötesmotioner

Nyhet Publicerad

När motionstiden gick ut på onsdagen hade 90 motioner kommit in till årets kyrkomöte. Gudstjänstutveckling, flyktingarbete och miljö är några av ämnena som engagerar ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

– Som vanligt tar motionerna upp vitt skilda ämnen. Gudstjänstutveckling märks i flera av dem, precis som ett internationellt engagemang och ledamöternas intresse för aktuella samhällsfrågor, säger Nils Warmland, tf. generalsekreterare i Svenska kyrkan.

I motionsskörden märks även det starka intresset för barn- och ungdomsfrågor, Svenska kyrkans diakoni och tillgänglighet till kyrkorummen. Dessutom aktualiseras frågor om relationen till andra samfund och trosinriktningar.

Som vanligt har många ledamöter också förslag om att utveckla och förändra församlingslivet och kyrkans organisation.

Ladda ned samtliga motioner och läs mer om årets kyrkomöte 

Mandatfördelning 2014-2017

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S) 73
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 38
Borgerligt alternativ (BA) 31
Centerpartiet (C) 30
Sverigedemokraterna (SD) 13*
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) 12
Frimodig kyrka (FK) 12
Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 12
Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA) 10*
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 6*
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 6
Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV) 1
Utlandsförsamlingarna 2
Ledamöter utan grupp 5*


Totalt antal mandat: 251

* SD fick 15 mandat i kyrkovalet men två ledamöter har under mandatperioden lämnat gruppen.
* ÖKA fick 11 mandat i kyrkovalet men en ledamot har under mandatperioden lämnat gruppen.
* FiSK fick 8 mandat i kyrkovalet men två ledamöter har under mandatperioden lämnat gruppen.