3,6 miljoner kr till kyrkornas gemensamma flyktingutbildning

Nyhet Publicerad

I höst startar ett treårsprojekt där landets kyrkor ska utbildas inom migration och integration. Migrationsverket anslår via en EU-fond drygt 3,6 miljoner kronor till utbildningen.

Utbildningsprojektet är en ekumenisk satsning som omfattar medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd och ger ett samlat stöd till det flyktingarbete som sker lokalt runt om i Sverige.

Målgrupp är bland annat präster, pastorer och diakoner men också engagerade volontärer. Syftet är att ge ökad kompetens till minst 800 personer som är engagerade i mötet med asylsökande i Sverige. 

Tvådagarsutbildning under namnet #Värme

Under tre år kommer tvådagarsutbildningar att genomförs på 20 platser runt om i landet. Den första utbildningsdagen kommer att fokusera på ökad kunskap om asylrätt och hur svenskt flyktingmottagande fungerar. Den andra dagen fokuserar på psykosociala frågor.

Två pilotkurser genomförs under senhösten 2016, därefter startar de ordinarie kurserna.

-Satsningen heter ”#Värme” och innebär att vi kan fortbilda människor som är verksamma inom kyrkornas flyktingarbete på lokal nivå, säger Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan och ordförande för Sveriges kristna råd.

Svenska kyrkan är med och utbildar

Det kommer att finnas en stor bredd och kompetens hos de medverkande vilket ger utbildningen hög kvalitet. Bland annat medverkar föreläsare från Migrationsverket och Rådgivningsbyrån.

Svenska kyrkan är med och utbildar personal. Studieförbunden Sensus och Bilda kommer att bidra med pedagogisk vägledning. Sveriges kristna råd är sammanhållande part och rekryterar nu en projektledare.

Svenska kyrkan bidrar med 900 000 kronor

Projektet omfattar totalt 4,9 miljoner kronor varav EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) ger ersättning för 75 procent av kostnaderna. Svenska kyrkan är med och bidrar med 900.000 kronor av de 25 procent som kyrkorna står för själva.

Värdighet, medkänsla och kunskap är ledord

Det är Migrationsverket i Sverige som handlägger ansökningarna och som beviljat Sveriges kristna råds ansökan.

– Projektets namn #Värme är en förkortning för VÄRdighet, MEdkänsla och kunskap. Det är det som vi vill ska prägla kyrkornas möten med asylsökande som kommer till Sverige, fortsätter Björn Cedersjö.