Oberoende genomlysning av resor inom utlandskyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi genomför en extern, oberoende genomlysning av Svenska kyrkan i utlandet. Chefen och en av regioncheferna tas ur tjänst i avvaktan på resultatet.

Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén har beslutat att omedelbart genomföra en extern oberoende genomlysning av Svenska kyrkan i utlandet. Samtidigt tas chefen för Svenska kyrkan i utlandet samt en av regioncheferna ur tjänst i avvaktan på genomlysningens resultat.

Svenska kyrkan i utlandet har under en längre tid granskats av media framför allt i fråga om resandet. Det gäller såväl utlandsförsamlingarnas anställda som cheferna på kansliet i Uppsala.  

– Det har framkommit uppgifter som vi inte tidigare haft kännedom om, och som vi tar på största allvar. Därför har jag idag beslutat att genomföra en extern oberoende genomlysning av resor och representation inom Svenska kyrkan i utlandet, säger generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.  

Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén. Foto: Magnus Aronson/IKON

Den externa resursen får i uppgift att gå igenom hur de gällande riktlinjerna kring resor och representation har efterlevts i verksamheten. Målet är att genomlysningen ska vara genomförd under juni månad.  

– Vi måste säkerställa att verksamheten i alla stycken lever upp till de högt ställda förväntningar som både jag, alla medlemmar och svenskar i utlandet har och därför genomför jag nu denna genomlysning.  

Med anledning av nya uppgifter rörande användning av eurobonuspoäng har två av cheferna för Svenska kyrkan i utlandet tagits ur tjänst, under den period som genomlysningen pågår.  

– Vi ska nu gå till botten med allt det som har framkommit för att avgöra om, och i så fall vilka, ytterligare åtgärder som måste vidtas.  

Helén Ottosson Lovén betonar att Svenska kyrkan i utlandet bedriver en viktig verksamhet som är uppskattad och betydelsefull för utlandssvenskar i hela världen. Svenska kyrkan finns etablerad på 42 platser i 24 länder världen över. På ytterligare ett 80-tal platser firar man regelbundet gudstjänst. Varje år har Svenska kyrkans församlingar i utlandet en miljon besök.