Seminarium om klimatjournalistik 2 juni

Nyhet Publicerad

Hur kan vi skapa relevant journalistik om global klimatpolitik? Välkommen på ett förmiddagsseminarium i Stockholm, om klimatförändringarnas effekter och hur de påverkar Sverige.

Det har gått ett halvår sedan världens länder enades om ett klimatavtal i Paris. Vad betyder det för det globala klimatarbetet framöver? Och för Sverige? Vad har hänt sedan Paris och vad behöver hända under de närmsta åren? Och hur hänger klimatfrågan ihop med andra utmaningar i samhället?

Välkommen på ett seminarium där du får lära dig mer om klimatförändringarnas effekter och hur de påverkar Sverige.

Vi följer upp höstens seminarium inför klimatkonferensen, tittar på hur Parisavtalet och Agenda 2030 hänger ihop och vad de betyder för samhällsutvecklingen.

Dessutom delar två journalister med sig av sina erfarenheter av att rapportera kring klimatfrågan, och om att ge nya och lokala vinklar.

Program

8.30-9 Kaffe och macka 
9.00-9.15 Arrangörerna hälsar välkomna
9.15-9.40 Klimatförändringarnas effekter. Vad säger vetenskapen? Hur påverkas Sverige? Martin Hedberg, meteorolog. 
9.40-9.55 Frågestund med Martin Hedberg
10-10.30 Klimatpolitiken efter Parisavtalet, Agenda 2030, klimatet som utvecklingsfråga. Anna Axelsson och Martin Vogel, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia respektive Svenska kyrkan.
10.30-10.45 Kaffepaus 
10.50-11.20 Rapporteringen kring klimatförändringar och klimatförhandlingar. Om hur klimatfrågan går att göra begriplig och intressant för allmänhet. Jenny Stiernstedt, journalist SvD.
11.20-11.35 Den lokala vinkeln på den globala klimatfrågan. Monica Walldén, redaktör för Miljötidningen och i redaktionen för klimatmagasinet Effekt.
11.35-11.55 Frågestund
11.55 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 maj via Diakonia. Antalet platser är begränsat. Vi bjuder på kaffe eller te och smörgås. Arrangemanget sker i samarbete mellan Diakonia, Mälardalens frilansklubb och  Svenska kyrkan.

Presskontakt

Stefan Håkansson
E-POST: Stefan Håkansson
TELEFON 018-16 94 20, 0768-00 01 02