Första visitationen i Uppsala

Nyhet Publicerad Ändrad

Under fyra dagar i månadsskiftet mars/april träffade ärkebiskop Antje Jackelén medlemmar, medarbetare och ideella krafter i Helga Trefaldighets församling. Läs hennes avslutande predikan här.

Förutom besök och samtal i församlingens tre kyrkor besökte hon bland annat Stenhagens kultur- och bildningscentrum, Nationellt centrum för kvinnofrid, Västra Stenhagenskolan och Uppsala universitet.

På programmet stod också pubkväll och mingel med studenter på Södermanlands-Nerikes nation.

Visitationen avslutades med en högmässa i Helga Trefaldighets kyrka.
Hämta ärkebiskopens predikan här (pdf, 4 sidor)

Ärkebiskop Antje Jackelén

Foto: Magnus Aronsson

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare. Antje Jackelén är nummer 70 i den obrutna längden av ärkebiskopar sedan Sverige blev en egen kyrkoprovins.

Läs mer om och av Antje Jackelén