Beredelseord - 20 september 2015

Nyhet Publicerad Ändrad

Uppsala domkyrka, högmässan 20 september 2015. Beredelseord av ärkebiskop Antje Jackelén.

Döden och livet. Detta är temat denna 16:e sönd e Tref.

Döden och livet: det här är den lilla påskdagen på hösten.

Innan den årstid som präglas av förgänglighet mer än någon annan börjar på allvar, påminns vi om att livet segrar över döden. Genom vårt dop hör vi ihop med livet som aldrig dör.

”Du ska välja livet”, säger Gud till sitt folk.

Nu blir det ju inte alltid så. Inte för enskilda, inte för stater. I de många valen vi gör är det många gånger livsförnekande, destruktiva alternativ som avgår med segern.

Låt oss öppna oss för Guds förlåtelse, så att vi på nytt kan välja livet! Och bejaka livsviljan och livsglädjen i smått och stort.