Samiska rådets kulturstipendium till ungdomskören Vaajmoe

Nyhet Publicerad Ändrad

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela den samiska ungdomskören Vaajmoe 2014 års kulturstipendium. Kören bildades som en motkraft till psykisk ohälsa hos samiska ungdomar.

Genom att tilldela 2014 års kulturstipendium till Vaajmoe vill Samiska rådet i Svenska kyrkan uppmuntra det viktiga arbete som Vaajmoe gör.

Vaajmoe, som betyder hjärta på sydsamiska, bildades år 2010 på ett av det samiska ungdomsförbundet Sáminuorras möten. Kören vill vara en motkraft mot den psykiska ohälsa som finns bland en del samiska ungdomar och de självmord som förekommit.

Vaajmoe sjunger för livet och, som de själva säger, ”Vi kan inte mista en enda till av oss”.

Måste försvara sin samiskhet
- Det kan för en del unga människor vara svårt att vara same idag i Sverige. Trots att vi lever på 2000-talet, så upplever många unga att de ständigt måste försvara och förklara sin samiskhet. Det säger rådets ordförande Sylvia Sparrock som fortsätter:

- Därför är Vaajmoes arbete livsviktigt. Genom att bejaka livet med sången skapar de en trygg plats där man får lov att vara som man är som samisk ungdom. Det är något vi i Samiska rådet vill stödja och uppmuntra,

Vill främja samisk kultur i Svenska kyrkan
Samiska rådet i Svenska kyrkans uppgift är att främja samisk kultur och språk i kyrkolivet inom Svenska kyrkan samt bevaka samers rättsliga förhållanden i kyrka och samhälle.

Rådet finns sedan 1997 och består av nio ledamöter. De väljs på förslag av Sametinget och de nordliga stiften i Svenska kyrkan och utses av kyrkostyrelsen. Rådet samarbetar också med systerkyrkorna inom Sápmi.

Stipendiet är på 10 000 kronor.