Unga kontaktar Jourhavande präst via nya kanaler

Nyhet Publicerad Ändrad

Jourhavande präst har hittills fått ta emot fler samtal i år än under 2013. Dessutom har många samtal kommit genom de två nya kanalerna chatt och digitalt brev som öppnades i september för att nå yngre människor.

Telefonsamtalen har ökat från 190 samtal 2013 till 215 hittills i år. I de digitala kanalerna har jourhavande präst fört i snitt nära 10 chattsamtal per kväll och tagit emot 1,5 digitalt brev per dygn.

Vid årets slut kommer cirka 78 000 telefonsamtal, lika många män som kvinnor, ha tagits emot av jourhavande präst via 112, en ökning med cirka 10 % från förra året. Drygt 40 samtal varje natt kommer från människor med så stark ångest och oro att risken finns att det utvecklas till livshotande, om man inte får samtalsstöd. I snitt 8-9 samtal/natt är akuta kris- och självmordssamtal.

Fler samtal inför julen
– Jourhavande präst fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle, inte minst under adventstiden då vi får fler samtal än under själva julhelgerna, säger Monica Eckerdal, samordnare för Jourhavande präst.

– Advent är en tuff tid för den som oroar sig mycket inför jul. Det finns så många förväntningar inför julen, och med många helgdagar i följd blir det också en belastning för den som till exempel inte har någon att dela julen med. Det som blir en bonus för den som finns i en gemenskap kan blir oerhört tungt att uthärda för den som står utanför gemenskapen, säger Monica Eckerdal.

Unga tar kontakt via digitala kanaler
Det är få unga som söker sig till jourhavande präst per telefon. Eftersom unga människor kommunicerar via nätet satsar Svenska kyrkan, sedan första september, på två digitala kanaler för att unga människor – och döva – i kris skall hitta till jourhavande präst. Alla tre kanalerna – telefon, chatt och digitalt brev är öppna som vanligt under de kommande helgerna.

– Vi ser redan nu att det är yngre som vänder sig till de nya kanalerna, främst chatten, säger Monica Eckerdal.

Svenska kyrkans församlingar erbjuder som en gemensam tjänst Jourhavande präst med präster från olika delar av Sverige.

Alla är välkomna att kontakta Jourhavande präst, oavsett tro och etnicitet, och man får vara anonym.

Jourhavande präst

Chatten nås via svenskakyrkan.se/jourhavandeprast, måndag-torsdag kl 20-24. Där finns också möjligheten att skicka ett digitalt brev som besvaras inom 24 timmar. Inget av det som skrivs sparas och prästen har absolut tystnadsplikt också på nätet. Telefonjouren är öppen varje natt kl 21-06, och nås via 112 (SOS Alarm). Samtalet är gratis.

Telefon, chatt eller digitalt brev