Ärkebiskopen träffade Migrationsverkets generaldirektör

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag har ärkebiskop Antje Jackelén träffat Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson för att diskutera eventuella samarbeten.

Mötet är en följd av en debattartikel i Svenska Dagbladet som ärkebiskopen med flera skrev i augusti.

- Vi har haft ett mycket bra samtal som har berört frågan om asylprövningen för konvertiter samt den pressade situationen för stora delar av civilsamhället. I dagsläget behövs nytänkande om vi ska kunna värna asylrätten. Vi har konkret talat om församlingars möjligheter att sluta avtal om husrum och hitta passande avtalsformer för det. Vi lyfte även frågan om samverkan i det ideella arbetet. Utifrån dagens samtal arbetar vi vidare med dessa frågor, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Förutom ärkebiskopen deltog från Svenska kyrkan generalsekreterare Helén Ottosson Lovén och Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor.