Samhällsfokus i årets kyrkomötesmotioner

Nyhet Publicerad Ändrad

109 motioner – så många hade inkommit till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut under onsdagen. Klimat och kulturarv är några ämnen som engagerar de nyvalda ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

 – I årets motioner märks ett stort samhällsengagemang, inte minst för internationella frågor säger tf. generalsekreterare Lars Ove Ljungberg i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans identitet, kulturarv och klimat är alla aktuella frågor och viktiga för kyrkans framtid.

I motionsskörden, som är den största på tolv år, märks också dagsaktuella frågor som situationen i Mellanöstern och den svenska ungdomsarbetslösheten.Som vanligt har många ledamöter också förslag om att utveckla församlingslivet, och på nya metoder för att möta människors andliga behov.

Flest motioner från Lunds stift
Flest motioner, 36 stycken, är skrivna av ledamöter hemmahörande i Lunds stift. Ledamöterna i Göteborgs stift har undertecknat 32 motioner och från Stockholms stift kommer 24 motioner. Ledamöterna valdes i höstens kyrkoval och sitter för mandatperioden 2014-2017.

Samtliga motioner finns att läsa och ladda ner på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Där hittar du också mer information om årets kyrkomöte.

 • Kyrkomötet 2014 samlas i Uppsala Konsert & Kongress den 23-26 september och 17-19 november.
 • Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2014-2017 innehas av 126 kvinnor och 125 män från 12 olika nominerings-grupper.

Mandatfördelning
2014-2017

 • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S):73
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK):38
 • Borgerligt alternativ (BA):31
 • Centerpartiet (C): 30
 • Sverigedemokraterna (SD): 14*
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR): 12
 • Frimodig kyrka (FK): 12
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK): 12
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA): 11
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK): 8
 • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK): 6
 • Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV): 1
 • Utlandsförsamlingarna: 2
 • Ledamöter utan grupp: 1** SD fick 15 mandat i kyrkovalet men en ledamot har under mandatperioden lämnat gruppen.

 Fakta om kyrkomötet