Svenska kyrkan värnar homosexuellas rättigheter

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan bejakar, respekterar och välsignar såväl homosexuella som heterosexuella relationer. Svenska kyrkan har värnat homosexuellas rättigheter sedan 1970-talet och har – i bred majoritet – beslutat att inte skuldbelägga, diskriminera eller försöka ”bota” homosexuella.

Som första kyrkosamfund i världen beslutade Svenska kyrkan, i kyrkomötet hösten 2009, att öppna den kyrkliga vigseln för par av samma kön.

– Jag har ingen anledning att tro att det är vanligt att präster i vår kyrka försöker omvända homosexuella. Hade det varit utbrett skulle vi ha vetat om det, säger ärkebiskop Anders Wejryd med anledning av tv-programmet Uppdrag gransknings reportage i kvällens sändning.

Stötta människors livsväg 
– Men jag hoppas att den aktuella tv-granskningen kan sätta igång ett samtal mellan präster om vilken makt och vilket ansvar man har i det enskilda samtalet och själavården.

Ärkebiskopen betonar att det ryms många olika åsikter i en stor kyrka, som inte är toppstyrd.

– Men en präst ska handla i enlighet med Svenska kyrkans hållning och stötta människor i att hitta sin livsväg. Det är aldrig acceptabelt att kränka någon.


Se och hör ärkebiskop Anders Wejryds kommentar till tv-programmet Uppdrag granskning 28 maj 2014: