Nytt utseende och nya funktioner på Svenska kyrkans bönewebb

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är det möjligt att tända ett virtuellt ljus samtidigt som du ber en bön på Svenska kyrkans bönewebb. Nytt är även att du kan skriva din bön, och ta del av andras böner, direkt i mobilen.

Första versionen av Svenska kyrkans bönewebb lanserades i augusti 2009. Sedan dess har tekniken utvecklats och önskemål om nya funktioner, bland annat ljuständning, framförts. Vi har därför byggt om webbplatsen för att möta de nya behoven. 

Vår förhoppning är att du som besökt bönewebben tidigare ska känna igen dig, samtidigt som du som upptäcker bönewebben för första gången ska uppskatta möjligheten att formulera och dela böner. Välkommen till Svenska kyrkans bönewebb. 

Till bönewebben >>


Bönewebben är anpassat för att fungera lika bra på datorn som i mobilen och på läsplattan.

Färgen bestämmer du själv. Gör du ingen eget val blir färgen aktuell färg enligt kyrkoåret. Färgen, som kallas liturgisk färg, går igen i kyrkorummet och prästens kläder och symboliserar kyrkoårets budskap vid olika tider.