Predikan på romernas internationella dag

Nyhet Publicerad Ändrad

Uppsala domkyrka, den 8 april 2014. Texter: Upp 7:9-10; Luk 13:18-21

Det är en stor skara, en skara som ingen kunde räkna, där inför Guds tron, som vi hörde om i den första bibelläsningen. Och det var en skara av alla folk och stammar och länder och språk. Där var inte jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Eller rom eller bonde eller resande, svensk eller rumän.

Alla står de där, inför Guds tron.

Ingen står där för att hon eller han hör till, eller inte hör till, en grupp. Alla som står där, står där för att de längtar efter att rättvisa och kärlek ska råda, också i deras egna liv. Många längtar efter Gud, Guds ledning, Guds nåd, Guds omsorg, för de har lärt känna Gud. De vågar tro att räddningen, frälsningen, finns "hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet".

Lammet är Jesus. Som fick lida, dö - och uppstå. Han drabbades av människors ondska men klarade det som är mycket svårt för människor: han öppnade för försoning. Bara den som drabbats och kränkts kan öppna för försoning. Den som kränkt och skadat kan aldrig kräva försoning.

För mer än tio år sedan har Svenska kyrkan offentligt och tydligt bett om ursäkt för det man utsatt romer och resande för. Den inställningen har vi kvar och har fördjupat och vill fördjupa med mer kunskap och gemensamt arbete. Men den som skadat kan inte kräva försoning. Det är den drabbade som kan säga att jag litar på dig och godtar, eller godtar inte, din ursäkt.

Men hur ska det och de som kränkts och föraktats kunna ändra världen? Hur ska den starkes makt kunna utmanas och än mindre rubbas?

Historien lär oss att makter faller. Större makt, större fall. Med tiden. Jesus framstod som löjlig och maktlös. Ingen kraft bakom orden och bara en åsna under sig när han red in i Jerusalem. Ändå är det bara han av hans samtida som egentligen påverkar idag, som har verklig makt. Den kom underifrån och inifrån. Uthållig god makt måste alltid relatera till underifrån och inifrån. Och vi kan få hjälp med att hantera maktens frestelser. Av Gud.

Guds rike, det helt goda sammanhanget, kan inte förverkligas, medan vi är kvar i tiden. Men mycket, mycket kan förbättras och måste ändras! Det löses inte av att kyrkan tar makten. Ni romer och resande som bott länge i Sverige vet vilken komplikation det var att Svenska kyrkan skötte folkbokföring och skattskrivning förr. Däremot spelar det kristna budskapet spela avgörande roll som god surdeg.

I den andra texten hörde vi om just surdeg och senapskorn. Det är kraft och smak i det oändliga antal småfrön som kan komma ur varje planta, en smak som ingen kan missa. Det lilla kan förändra det stora - och har förändrat det stora. När det finns värderingar som är underbyggda så kan de förändra världen.

Kvinnan knådar in surdegen i en mycket stor deg. En så liten mängd av det annorlunda, vad kan den åstadkomma?

Surdegen eller jästen ändrar på alltihop. Inget är som förut längre. Berättelserna och exemplen från Moses, från profeterna, från Jesus, måste hållas levande. Utan dem  blir det allt svårare att upprätthålla tankar om ett universellt människovärde, om mänskliga rättigheter, om internationalism och om att alla folk och stammar, med alla språk och kläder, faktiskt har rätt att stå tillsammans och behöver stå tillsammans. Utan de bibliska berättelserna och exemplen blir det svårare att få engagemang för att kräva rättvisa och ansvarstagande av de länder i vilka resande och romer är medborgare.

Inför Gud står ingen grupp framom den andra. Så ska det vara också i Sverige och Europa!