Samiskt kulturstipendium till kören Sámi Jienat

Nyhet Publicerad Ändrad

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat tilldela 2013 års samiska kulturstipendium till den samiska kören Sámi Jienat. Kören har berikat samiskt kyrkoliv och språk.

- Samiska rådet vill visa uppskattning för det viktiga ideella arbete som Sámi Jienat gör bland samer, säger Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan. 

- Sámi Jienat är en bra förebild för gränsöverskridande insatser och sprider glädje och förenar oss samer. Det är viktigt att få höra sitt hjärtats språk, fortsätter hon.

Berikar och synliggör urfolkskulturen
Kulturstipendiet motiveras med att Sámi Jienat genom sitt arbete berikar det samiska andliga livet, och synliggör det samiska språket och urfolkskulturen.

Kören som grundades 2002, träffas några gånger per år och växlar mellan körövningar och föreställningar på olika platser i Sápmi.

Det samiska kulturstipendiet delas ut varje år och uppgår till 10 000 kronor.