Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kulturstipendiater 2017

Intresset var rekordstort 2017 med 475 ansökningar. Fem projekt fick dela på stipendiesumman 500 000 kronor. Stipendierna delades ut under kyrkomötets andra session i november.

2017 års mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium

Scenkonst: Lena Einhorn och Anette Sallmander – Moderland
Bildkonst: Anna Lidberg – Utsikter mot undergången
Film: Victor Lindgren –Till drömmarnas land
Litteratur: Christina Ouzounidis – Hemlöshetens tillhörighet
Musik: Anne Sörman och Mauro Godoy Villalobos – Varifrån kommer du och vart är du på väg?

Projekten och stipendiaterna

Scenkonst

”Moderland. Ett scenkonstverk om mod”
Lena Einhorn och Anette Sallmander

Lena Einhorn och Anette Sallmander riktar i sitt projekt "Moderland – ett scenkonstverk om mod", in sin konstnärliga kompass mot de livsavgörande valen. Vi får möta två framstående ryska kvinnor, vars liv och verk var extraordinära. Kvinnor som lämnat bestående avtryck. Den banbrytande poeten Anna Achmatova som skapade och levde under revolution och världskrig och den orädda journalisten Anna Politkovskaja som fick offra sitt liv för yttrandefriheten. I pjäsen ställs kvinnornas modiga livsval mot en nu levande Faustfigur, som valt att liera sig med den auktoritära makten. Svenska kyrkans kulturstipendium 2017 tilldelas Lena Einhorn och Anette Sallmander för skapande av en mångfacetterad scenföreställning om livsval, mod och makt.

Lena Einhorn, författare, utbildad dokumentärfilmare, regissör, läkare och medicine doktor. Einhorns kreativa produktion innehåller en lång rad dokumentärfilmer för TV och spelfilm. som "Ninas resa" vilken bl.a. vann två Guldbaggar och blev en Augustprisad fackbok. Hon har skrivit och regisserat dramatik, haft fotoutställningar, publicerat fackböcker och romaner t.ex. ” ”Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret” och romanen "Blekingegatan 32" om Greta Garbo. Lena Einhorn är även verksam som kompositör av filmmusik har varit ledamot av Karolinska Institutets konsortium, Konstnärsnämnden, och Vetenskapsrådet.

Anette Sallmander, multidisciplinär scenkonstnär, har senast arbetat med bl.a. föreställningen och workshopen ”Självbilder” i Namibia och Sverige. Hon har medverkat i scenkonstverk på ex Operan, Dramaten, Unga Klara, Moderna Dansteatern, Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholm och Riksteatern. 2011-2013 genomförde hon sin konstnärliga master i koreografi i programmet Nya Performativa Praktiker vid Dans Och Cirkus Högskolan (DOCH). Anette kan återkommande höras i radioprogrammet ”Tankar för Dagen” SR, P1.

Redan 2008 samarbetade Einhorn och Sallmander konstnärligt, med pjäsen "Living Room – en palestinsk kvinna, en judisk kvinna, 200 liter färg och en konflikt".

I produktionen medverkar även Katta Pålsson, skådespelerska, regissör, producent. 

Bildkonst

”Utsikter mot undergången”
Anna Lidberg

Anna Lidberg visar i sitt konstnärskap ett genuint intresse för det kollektiva både som arbetsmetod och tematik. Detta socialt utåtriktade förhållningssätt får också utgöra en fond mot personliga undersökningar av känslor och upplevelser. Svenska kyrkans kulturstipendium 2017 tilldelas Anna Lidberg för genomförandet av projektet "Utsikter mot undergången". Vad händer oss människor när vi ställs inför katastrofer, hur hittar vi vägen mellan tillstånd av skräck och motivation? I en serie av installationer vill Lidberg pröva hur existentiell rädsla kan gestaltas och hur/om vi kan förbereda oss: materiellt – samhälleligt – själsligt.

Anna Lidberg, har en masterexamen från Konstfack. Hon bor och arbetar i Stockholm och Värmland. I sitt konstnärskap rör hon sig mellan olika medier och metoder, ofta i form av rumsliga installationer med inslag av videoprojektioner. Utmärkande är en ambition att undersöka hur konsten kan synliggöra samhälleliga och kulturella strukturer, inte bara i sina faktiska konstnärliga gestaltningar utan också i rollen som projektledare och curator. Lidberg har en uttalad strävan att närma sig en publik bortanför den mer kulturvana och att undersöka förutsättningar för hur konst kan visas. Genomgående märks intresset för hur vi som betraktare får ta del av verken och på vilket sätt även detta har med maktförhållanden att göra. I Gallery 1:10 ställer hon ut andra konstnärers verk i miniatyrformat, dockskåpsstorlek, och betraktaren bjuds in till samtal om konstens och konstnärers villkor.

Film

”Till drömmarnas land”
Victor Lindgren

Victor Lindgren tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2017 för långfilmsprojektet ”Till drömmarnas land”. Filmen kommer att utspela sig i ett mindre svenskt samhälle, där regissören i parallella historier berör frågor om människovärde och medmänsklighet i tider av osäkerhet skildrat genom unga huvudkaraktärer. Lindgren har ett flödande filmspråk, helt i ton med sina filmers teman. Ljuset, ljudet, tempot. Det är rått. Det är vackert. Det kommer med fördel att låna sig till en film i det långa formatet om allas vårt medmänskliga ansvar och hoppet som finns i möten ovan den mark som vibrerar av underliggande oro.

Victor Lindgren bor och verkar med Umeå som bas. Han är verksam som regissör, manusförfattare, klippare och driver produktionsbolaget Bautafilm med en grupp kollegor. Lindgren är även verksam som filmpedagog för barn och unga. Victor Lindgren har erhållit ett flertal nomineringar och utmärkelser för sina kortfilmer och de har visats på hundratalet filmfestivaler. Bland filmpriserna finner vi Teddy Award vid filmfestivalen i Berlin 2013 för ”Ta av mig” och ”1 km-film” vid Stockholms filmfestival för ”Jag vill nå dig” 2015. Hans senaste kortfilm ”Kometen” var 2017 uttagen i tävlan om Guldbjörn i Berlin. Till drömmarnas land blir Victor Lindgrens första film i långfilmsformat. Filmens målgrupp är unga och vuxna

Litteratur

”Hemlöshetens tillhörighet”
Christina Ouzounidis

Mytens sanning och språkets makt är två genomgående teman i Christina Ouzounidis författarskap. I sitt kommande bokprojekt ”Hemlöshetens tillhörighet” vill Ouzounidis undersöka flyktens väsen. Hon ska utifrån sig själv som bärare av en berättelse om flykt skriva om hur hemlöshet går i arv och hur själva rörelsen kan bli ett hem, speglat genom nedslag i den grekiska mytologin. Christina Ouzounidis tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2017 för att skriva om en fråga som både är evig och en av samtidens mest brännande, för att flykten som existentiell erfarenhet behöver beskrivas på nytt i varje tid.

Christina Ouzounidis bor och verkar i Stockholm. Hon är mest känd som dramatiker och regissör. Hennes över tjugotalet pjäser har satts upp på teatrar som Teatr Weimar, Teater Galeasen, Stockholms stadsteater och Radioteatern. Hon har medverkat i konstutställningar och publicerats i litterära tidskrifter. Bland hennes pjäser kan nämnas ”Heterofil”, ”Vit, rik, fri” och ”Spår av Antigone.” Ett flertal av hennes pjäser finns publicerade i en samlingsvolym, med titeln ”Lögner”. 2016 disputerade hon med avhandlingen ”Tvivel - replikernas poetik”. Ouzounidis har det senaste decenniet belönats med en rad priser och stipendier för sina verk, bland dem Svenska Ibsenpriset, Expressens teaterpris och i år Bernadottestipendiet

”Det började med språket. Det vi blev och det vi gjorde genom språket. Det vi gjorde varandra. Det vi gjorde verkligt. Materialet vi byggde våra tankar och vår längtan av".

ur ”Spår av Antigone”.

Musik

”Varifrån kommer du och vart är du på väg?” 
Anne Sörman och Mauro Godoy Villalobos.

Svenska kyrkans kulturstipendium 2017 tilldelas projektet ”Varifrån kommer du och vart är du på väg”, ett nyskrivet körverk för fyrstämmig damkör som behandlar flyktens både tidlösa och aktuella fråga med ett modernt tonspråk och texter som synliggör ensamma ungdomars utsatthet genom det existentiella djupet i Bibelns berättelser. Text skrivs av författaren Anne Sörman och musik av tonsättaren Mauro Godoy Villalobos i detta verk som önskar stimulera samtal och reflektion om flykt, framtid och mening med livet.

Anne Sörman är författaren och forskaren vars litterära verk tar avstamp i Bibelns berättelser, livets skeenden och händelser i Mellanöstern. Hon arbetar som präst i Svenska kyrkan och är sedan december 2013 doktorand i religionsfilosofi med teologisk etik inom Stockholms stifts forskarskola knuten till THS, Teologiska högskolan i Stockholm, och Åbo akademi. Hon undervisar i skönlitterärt skrivande vid Biskops Arnö och ingår sedan 2015 i Anders Frostensons psalmskola.

Mauro Godoy Villalobos är en internationellt prisbelönt tonsättare med rötter i Santiago de Chile. Han är utbildad vid musikkonservatorium i Milano och har genomfört fortsatta studier i komposition för bl a Henrik Strindberg och Per Mårtensson. Han bor och verkar som tonsättare och gitarrist i Stockholm.

Verket kommer att uruppföras av damkören Vox Marci i Skarpnäcks församling under ledning av Åsa Schmidt, då Markuskyrkan i Björkhagen återöppnas efter renovering. Därefter görs det tillgängligt för andra körer i både kyrkliga och profana sammanhang.