Prata med oss

Till innehållet

Arkiv och samlingar

Svenska kyrkans arkiv i Uppsala förvarar ca 3200 hyllmeter arkivmaterial med handlingar från slutet av 1800-talet.


Öppettider

Arkivet har öppet vardagar mellan kl. 9–12 och har ungefär 300-400 forskarbesök per år. Arkivet tar även emot många forskarförfrågningar via e-post.

I Svenska kyrkans arkiv arkiveras kyrkomötets, kyrkostyrelsens och biskopsmötets handlingar. Här finns även kyrkokansliets (nationell nivå) diarieförda handlingar från år 2000.

I arkivet finns även handlingar från Svenska kyrkans mission samt Lutherhjälpen likaväl som utlandsförsamlingarnas handlingar fram till 1980-talets slut och arkivmaterial från sjömanskyrkor runt om i världen.

Här finns också många fotografier, ljudband och film. Många av filmerna har deponerats i Filmarkivet i Grängesberg (som är en del av Kungliga biblioteket). Då det gäller bildmaterialet pågår ett digitaliseringsarbete för att göra det mer tillgängligt.

I Svenska kyrkans arkiv finns också många personarkiv som t.ex. innehåller korrespondens från utsända missionärer i SKM:s tjänst.

Här nedan följer förteckningar över en del av arkivets material.

Kontakta oss

Postadress: Kyrkokansliet,  751 70 Uppsala
Besöksadress: Sysslomansgatan 31
Telefon: 018-16 99 92
E-post: