En vit träkyrka i skymning.
Foto: Bert Leandersson /Ikon

Arkitektur på 1900-talet

Även kyrkor följer byggnadsmodet. Se hur 1900-talets arkitektur har präglat kyrkbyggnaderna.