Abort

Ibland befinner vi människor oss i riktigt svåra situationer. En sådan situation kan handla om att vara ofrivilligt gravid, utan att ha tillräckliga förutsättningar att ta hand om ett barn. Svenska kyrkan kan ge stöd och omsorg också inför det svåra valet om en när abort är ett alternativ.

På den här sidan vänder vi oss till dig som

  • står – eller har stått – inför valet om abort
  • vill stötta en vän
  • undrar över Svenska kyrkans syn på abort.

Du kan få hjälp och stöd

Många som gör abort känner sig ensamma. Men i en så svår situation är det självklart att man behöver prata med någon som bryr sig.

Du som är ofrivilligt gravid kanske lever i en trygg kärleksrelation och ni är två som tillsammans ska ta ett beslut. Eller kanske står du ensam inför beslutet.

Om du är gravid och överväger abort, kan du – eller ni – få hjälp att reda ut tankarna om olika alternativ. Sedan kan du göra ditt val. I kyrkan kan du prata med en präst eller en diakon. Båda har tystnadsplikt, men i olika grad.

Du kan också få stöd efter en abort, eller som gravid och senare som nybliven förälder.

Du kan behöva prata med någon, eller få hjälp att stärka ditt sociala nätverk. Kyrkan, samhället – och kanske din familj eller mannen – kan bidra på olika sätt.

Ibland kommer smärtan senare

Ibland kan svåra känslor, av till exempel sorg eller skuld, drabba en lång tid efter en abort. Även då kan du behöva någon som bryr sig om och lyssnar.

Kontakta din församling, för att hitta en präst eller en diakon nära dig. Du kan även kontakta en församling på en annan plats.

Även du som är man kan få kyrkans stöd

Frågan om abort berör inte bara kvinnor. För dig som man kan detta också innebära svåra ställningstaganden och du kan behöva stöd med samtal. Därför är det bra att påminna om att Svenska kyrkan finns där även för dig som är man.

Stötta en vän som är ofrivilligt gravid

Har du en vän som är ofrivilligt gravid? Den som står inför beslutet att göra abort eller bli förälder, är ofta i en pressad situation. Det gäller förstås även den man som eventuellt ska bli pappa. Som utomstående kan du vara en hand att hålla i och ett öra som lyssnar. Försök att lyssna också med hjärtat.

Tänk på att du är någon hon har förtroende för. Du kan visa henne kärlek och omtanke och be för henne.

Råd till dig som vill vara ett stöd:

  1. Låt den gravida kvinnan prata om den situation hon står inför.
  2. Försök inte påverka henne eller ge henne skuldkänslor, oavsett vilket beslut hon tar. Din uppgift är att stötta, inte att döma eller bedöma.

Stötta en vän som berättar om en genomförd abort

Har du en vän som berättat för dig att hon har gjort en abort? En abort är en svår utväg för att lösa en svår situation. Men ofta görs aborten utan mycket samtalsstöd. Kanske vågade hon inte berätta för någon, kanske fanns det annat som spelade in.

Den som får ett förtroende av en vän eller bekant, som har gjort en abort, får det just som ett förtroende. Det är viktigt att möta det förtroendet på rätt sätt.

Det kan hjälpa henne att någon lyssnar på vad hon berättar. Och gör det utan att döma eller försöka avgöra om det var rätt eller fel som hon gjorde.

Du kan försöka lyssna på de känslor som hon har nu och hjälpa henne att hantera dem. Bönen är ett viktigt verktyg. Om det passar kan man be tillsammans.

Det kan givetvis också vara en man som delar sin berättelse med dig. En man som har deltagit i beslutet om en abort, eller som har ställts utanför. Också han behöver stöd.

Kyrkan tycker att kvinnor har rätt att göra abort

Det ska vara möjligt att göra lagliga och säkra aborter eftersom kvinnor ibland blir gravida utan att de egentligen vill det. Den åsikten har kyrkan haft ända sedan abortlagen kom, 1975.

Det betyder inte att frågan om abort är enkel – det är inte de stora etiska frågorna. Svenska kyrkan menar att vi alltid ska värna livet. Då krävs det att vi tar hänsyn till kvinnan, mannen och fostret och till den konkreta situationen.

Svenska kyrkans uppgift är att ge stöd till kvinnorna som står inför valet om att göra abort. Oavsett om de sedan väljer att göra abort eller inte, ska kyrkan också efteråt finnas som ett stöd.

Fostret är ”ett mänskligt liv i vardande”

Svenska kyrkan ser fostret som ”ett mänskligt liv i vardande”. I frågan om fostret redan från befruktningen ska ses som en ”människa”, ”person” eller ”individ” har det funnits och finns något olika uppfattningar i kyrkans historia. Svaret beror bland annat på hur man tar ställning i biologiska frågor och i mer subtila frågor om när fostret får en ”själ”.

Kyrkomötet har tagit ställning för rätten till abort

Kyrkomötet har tagit ställning i frågan om abort vid flera tillfällen, senast år 2015. Biskoparna och ytterligare teologiska experter i kyrkomötets Läronämnd yttrar sig innan beslut tas.