Prata med oss

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland andra funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Du som privatperson och organisationer och föreningar som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav är välkommen att söka.

Ansökningsperioden för bidrag från Svenska kyrkans stiftelser 2017 pågick den första juli till den 15 augusti.

De som blev beviljade bidrag ska ha fått meddelande om detta via post före årsskiftet.

Nästa ansökningsperiod är sommaren 2018. Inom kort kommer du att kunna hitta mer information om den här på webben.