Prata med oss

Kultur och kulturarv

De eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska, trohet och svek har i alla tider varit centrala inom både konsten och religionen.

Genom filmpriser, kulturstipendier, konstutställningar, musikfestivaler och författarsamtal deltar Svenska kyrkan i dagens samtal om livets och trons djupaste frågor. Kyrkan förvaltar också 3400 kyrkor, ett unikt, gemensamt och levande kulturarv med mer än tusenåriga rötter.