Meny

Kultur och kulturarv

Genom filmpriser, kulturstipendier, konstutställningar, musikfestivaler och författarsamtal deltar Svenska kyrkan i dagens samtal om livets och trons djupaste frågor. Kyrkan förvaltar också 3 400 kyrkor - ett gemensamt och levande kulturarv med mer än tusenåriga rötter.

Konsten, religionen och de eviga frågorna 

Precis som teologerna har konstnärer, författare och filmskapare alltid brottats med de eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska, trohet och svek. Konsten och religionen kan ses som tvillingar. Två sidor av det mänskliga livet, djupt sammanvävda och beroende av varandra.

Kulturarvet är betydelsefullt

I Sverige finns ungefär 3400 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet - kyrkobyggnaden, kyrkogården och dess omgivning - är betydelsefull. Det är ett arv som handlar om identitet på många plan såväl religiöst och historiskt som kulturellt. Varje kyrka berör frågor om tro, gudstjänst och arkitektur, traktens historia och de människor som levt och lever där.

I kyrkan gestaltas ofta moderna konstnärliga uttryck genom exempelvis dans, installationer, musik och konstutställningar. För Svenska kyrkan är det angeläget att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, föränderligt och betydelsebärande som säger något väsentligt om mänskligt liv.