Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt stöd

En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. I en del fall kan det vara stöd inför jul och sommar. Pengarna kommer till exempel från fonder, stiftelser eller kollekter.

Hos en del församlingar kan man få ekonomiskt stöd till det allra nödvändigaste medan andra delar ut matkassar eller andra förbrukningsvaror. Men framförallt kan församlingarna  ge stöd och råd, och hjälpa till med kontakter. Tillsammans kan man ofta hitta en lösning på de akuta problemen. Alla församlingar erbjuder enskilda samtal med en präst eller diakon. 

Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor.

 

Du kan även söka bidrag från Svenska kyrkans stiftelser

Stiftelserna riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Du som privatperson och organisationer och föreningar som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav kan ansöka.

Här kan du läsa mer om stiftelserna och ansökningsperioder