Svenska kyrkan Helsingborg

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon: +46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkor i GA

I Gustav Adolfs försmling finns tre stycken kyrkor. Gustav Adolfs kyrka, på GA torg. S:t Olofs kyrka, på Jönköpingsgatan 23 och Adolfsbergs kyrka på Södra Hunnetorpsvägen 47.


Kyrkan finns här på Söder i Helsingborg för att Gud i missions-befallningen har gett oss ett uppdrag: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Gustav Adolfskyrkan, som är en av Helsingborgs högsta byggnader, ligger placerad mitt på Gustav Adolfs torg. Kyrkan är dock mer än själva kyrkobyggnaden –det är du och jag, vi och Gud. Gustav Adolfs församling på Söder är en del av Svenska kyrkan Helsingborg och är samtidigt insatt i ett ännu större sammanhang, den kristna kyrkan över hela världen.

Utifrån sett är klockstapeln på gården det tydligaste tecknet på att här finns en kyrka.
Nidaros helgon S:t Olof har fått ge namn till kyrkan.

S:t Olofskyrkan är byggt i ett plan med källare. Byggnaden är i tegel. Kyrksalen har ett härligt målat altarfönster från golv till tak. Samlingslokalerna placerades i källarplanet. S:t Olofskyrkan byggdes till med en stor samlingslokal och utrymme för barntimmelokal, samt kök och expeditionsrum på markplan.Tillbyggnaden invigdes 1987.

S:t Olofskyrkan. Den 5 juni 1956 invigde biskop Nygren S:t Olofskyrkan. Arkitekt var Filip Lundgren. S:t Olofskyrkan byggdes för att tillgodose ett stort behov av en gemensam samlingslokal för den kyrkliga verksamhet som växte fram i kvarteren runt Jönköpingsgatan.

Adolfsbergskyrkan. 1978 annandag påsk invigde biskop Olle Nivenius Adolfsbergskyrkan.
Arton arkitektkontor ritade kyrkan som är ritad enligt gammal klostertradition med en öppen atriumgård i mitten.
I den stora entrégrinden finns Kristusmonogrammet som Adolfsbergskyrkan använder som sin symbol. Monogrammet framträder tydligt då grinden är helt stängd.
Teglet är Helsingborgstegel och i femhundra stenar finns det graverade Kristus symboler. Vilket är en symbol för Jesus-orden om att om folket slutade ära honom skulle stenarna göra det. 12 ljuspar med ett inristat kors vid fästet i väggen finns i kyrkan. De symboliserar de tolv apostlarna På altaret finns fem inristade kors som symboliserar Jesu fem sår. På långfredagen då altaret är avklätt ligger det en ros på varje kors.
Korset är konstnären Folke Truedssons verk.
De 4 mässkrudarna har den dåvarande syföreningen ”Damklubben” både samlat ihop pengarna till och sytt. ”Damklubben” har också genom sin verksamhet samlat in pengar till dopfunten, julkrubban och även till Jesus-statyn, som tidigare stod på altaret, och som nu finns i sakristian.