Stora Sköndals kyrka

Foto: Erica Hemström Vretling

Bygget av Stora Sköndals kyrka påbörjades 1927.  I många år firade man gudstjänst i diakoniinstitutionens huvudbyggnad, det nuvarande huvudkontoret. Men man längtade efter en riktig kyrka. Läs mer och Stora Sköndals kyrka och dess historik.

 

Liten rundvandring i Stora Sköndals kyrka

 

Stora Sköndals kyrka interiör

Stora Sköndals kyrka interiör Foto: Erica Wretling

Stora Sköndals kyrka har ett rektangulärt huvudskepp som är orienterat i väst-östlig riktning.
En kors­arm är riktad mot norr och vapenhuset är mot söder. Innertaket i huvudskeppet är av rödmålat trä och är format som ett klöverblad. Koret har ett lägre tunnvalv, i vilket det finns ett triumfkrucifix med den segrande Kristus. Kristusbilden är skuren 1939 i Oberammergau, Tyskland, av konstsmidaren Georg Johan Lang.
Korset med evangelistsymbolerna Markus, Lukas, Matteus och Johannes, är utfört av dåvarande slöjdläraren  på Stora Sköndal, Samuel Lindholm.

Dopfunten

Dopfunten i Stora Sköndals kyrka

Dopfunten i Stora Sköndals kyrka Foto: Erica Wretling

Dopfunten från 2006 är utformad av arkitekt Göran Jansson. Dopskålen, i driven mässing, är formgiven av Hakon Ahlberg. Skålen har en relief föreställande en duva som är en symbol för den helige Ande.

Altarskåpet

Altaret i Stora Sköndals kyrka

Altaret i Stora Sköndals kyrka Foto: Erica Wretling

Altarskåpet är målat av konstnären Gunnar Torhamn. Det är en gåva från Svenska diakonförbundet. Altaret och sidobordet från 2006 är utformade av arkitekt Göran Jansson.

Glasfönstret

Gunnar Torhamns rundfönster i Stora Sköndals kyrka

Gunnar Torhamns rundfönster i Stora Sköndals kyrka Foto: Erica Wretling

I koret finns ett runt glasfönster, Jesus botande en man vid Betesdadammen. Fönstret är målat 1956 av kyrkomålaren Gunnar Torhamn (1894-1965).  År 1921 fick han Konstakademiens Kungliga medalj. Torhamn har målat fondmålningar i ett flertal kyrkor, såväl i Sverige som utomlands, exempelvis Svenska kyrkan i Buenos Aires. Intensivt ljusa och starka färger är en del av Gunnar Torhamns kännetecken.

Orglarna

Orgeln i Stora Sköndals kyrka

Orgeln i Stora Sköndals kyrka Foto: Erica Wretling

Läktarorgeln:
Efter den stora renoveringen av kyrkan 1961 invigdes på Tack­sägelsedagen den nya läktar­orgeln. Orgeln är byggd av Grön­­­lunds Orgelbyggeri AB. Den har 27 stämmor.
Kororgeln:
Kororgeln, som har fyra stämmor, invigdes den 5 mars 1998. Den är byggd av Ålems Orgelverkstad AB, Sune Fondell. 

Sköndals församlingshem

Församlingshemmet Stora Sköndals kyrka

Församlingshemmet Stora Sköndals kyrka Foto: Erica Wretling

År 1993 invigdes det nya församlingshemmet som ligger i direkt anslutning till kyrkan. BLP Arkitekter AB/S-O Larsson svarade för ritningarna till nybygget. S-O Larsson var för övrigt elev till kyrkans arkitekt Hakon Ahlberg.Urvalet av konsten till försam­lings­hemmet har gjorts av professor Nils G Stenqvist.

 

Texten är hämtad från broschyren "Stora Sköndals kyrka", 2000, med kompletterande tillägg allteftersom. 

Stora Sköndals kyrka

Skapad: 2013-03-07 11:30:00

Besöksadress:
Hjalmar Danells väg 1, Sköndal
Postadress:
Farsta församling
Lingvägen 149
123 61  Farsta
Växel: 08-683 63 00

Invigd
På Tacksägelsedagen 1929

Arkitekt
Hakon Ahlberg

Exteriör
Slätputsade fasader avfärgade i vitt
Sockel klädd med svarta skifferplattor
Taket är försett med tjärade träspån
Tundbågade träfönster målade i grått

Interiör
Klöverbladsformat tak

 

 

 

//