Farsta församling

Prata med oss

Kontakt

Farsta församling Besöksadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Farsta församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stora Sköndals kyrka

Med utsikt över Drevviken


Under hösten 2016 pågår arbetet med att ta fram en ny kyrkobroschyr med bland annat nya bilder som är tagna av fotograf Magnus Aronson. Håll utkik!

Historik

Stiftelsen Stora Sköndal har bedrivit verksamhet i Sköndal sedan 1905. Svenska Diakonsällskapet hade bildats redan 1898 i Gävle med huvuduppgift att utbilda diakoner. I många år firade man gudstjänst i Diakonsällskapets huvudbyggnad, men man längtade efter en riktig kyrka.

Bygget av Stora Sköndals kyrka påbörjades 1927 med Svenska Diakonsällskapet som byggherre. Arkitekt var Hakon Ahlberg, prästson från Halland. Kyrkan invigdes på Tacksägelsedagen år 1929.

Sedan 1993 ägs Stora Sköndals kyrka gemensamt av Stiftelsen Stora Sköndal och Svenska kyrkan, Farsta församling. Det tillbyggda församlingshemmet ägs av Svenska kyrkan, Farsta församling.

Stora Sköndals kyrka

Stora Sköndals kyrka har slätputsade och avfärgade murar i vitt, sockel av svarta skifferplattor och brant tak klätt med tjärade träspån. Kyrkan har drag av en traditionell landsortskyrka med klassisk klockstapel. Klockstapeln, som reser sig bredvid invigdes året därpå.  Den är rödmålad med stående locklistpanel. Taket täcks av tjärade träspån och på toppen vänder sig smidestuppen efter vinden. Klockstapeln har två klockor.

Vapenhuset är riktat mot söder. Därifrån kommer man in i kyrkan som har ett rektangulärt huvudskepp orienterat i öst-västlig riktning. En korsarm är riktad mot norr. Innertaket i huvudskeppet är av rödmålat trä och är format som ett klöverblad. Golvet är belagt med stortegel som lackats.

Koret har ett lägre tunnvalv. Där hänger ett triumfkrucifix med den segrande Kristus. Själva Kristusbilden är skuren 1939 i Oberammergau, Tyskland, av konstsmidaren Georg Johan Lang medan korset med evangelistsymbolerna Markus, Lukas, Matteus och Johannes, är utfört av dåvarande slöjdläraren på Stora Sköndal, Samuel Lindholm

Altarskåpet är målat av konstnären Gunnar Torhamn.
Skåpet när det är öppet:
Mittbilden visar hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter, vilket symboliserar kallelsen till tjänst. På vänstra bilden vigs diakoner till tjänst. Den högra framställer tjänsten. En diakon räcker en sjuk ett glas vatten. Baspartiet (predellan) symboliserar kraftkällan för all kristen tjänst - den heliga nattvarden.

Skåpet när det är stängt:
Vänster flygel: Biskopen viger diakoner till tjänst vid altarrunden på Stora Sköndal.
Övre mittparti: Jesus tvättar lärjungarnas fötter.
Predella: Nattvarden - den sista måltiden.
Höger flygel: Diakon vid sjukbädden.

Kyrksilvret är utfört av silversmeden Claës E Giertta och består av sex silverljusstakar och ett altarkors i silver med fem rubiner. Claës E Giertta var utbildad och examinerad vid Konstfacks högre avdelning HKS. Han hade en egen ateljé och smedja i Stockholm och fick uppdrag från både sekulära (profana) och kyrkliga uppdragsgivare. Han finns representerad i hotell, restauranger, företag och kyrkor världen över.

Ljuskrona, dopfunt, ambo, altare, knäfall och kredensbord (sidobord) från 2006 är utformade av arkitekt Göran Jansson och utförda i oljat körsbärsträ. Dopskålen, i driven mässing, är formgiven av Hakon Ahlberg. Skålen har en relief föreställande en duva som är en symbol för den helige Ande. Den ursprungliga dopfunten är huggen i grå granit av mästaren C J Sundberg, Strömstad.

I koret finns ett runt glasfönster målat 1956 av kyrkomålaren Gunnar Torhamn. Det föreställer Jesus som botar en man vid Betesdadammen. Intensivt ljusa och starka färger är en del av Gunnar Torhamns kännetecken. Gunnar Torhamn har målat fondmålningar i ett flertal kyrkor, såväl i Sverige som utomlands, bland annat Svenska kyrkan i Buenos Aires. År 1921 fick han Konstakademiens Kungliga medalj

Madonnaskulpturen, som är placerad på vänstra korväggen ovanför dopfunten, är troligen ett italienskt arbete.

Till vänster om dörren till sakristian i sidoskeppet står en träskulptur av okänt ursprung. Den föreställer Andreas, en av Jesu lärjungar.

En stor renovering av kyrkan genomfördes 1961, efter ritningar av arkitekt Tor Boije. På Tacksägelsedagen samma år invigdes den nya läktarorgeln. Orgeln är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri och har 27 stämmor.

Kororgeln, som har fyra stämmor, invigdes den 5 mars 1998. Den är byggd av Ålems Orgelverkstad AB, Sune Fondell.

Gunnar Torhamn har också formgivit korets ljuslampetter av koppar. De framställer Jesu liknelse om de fyra sädesåkrarna

I långskeppet hänger två stora målningar.
Målningen som föreställer Jesus tillsammans med lärjungarna i Emmaus målades av Greta Höglund år 1946. Hon har även utfört altartavlor i en del andra kyrkor här i Sverige.

Oljemålningen Den barmhärtige samariten är utförd av Torsten Lidman år 1959.

Här finns också två väggmosaiker av Akke Hugh Malmeström; Ett Kristushuvud (på korets högra valvbåge) och Kvinna med gloria (på vänstra sidoskeppets vägg). Malmeström är framför allt känd för sina folklivsskildringar från Siljansbygden i Dalarna, där han växte upp, men Malmeström studerade måleri i München, Paris och Rom. Mosaiktekniken tog han till sig när han var i Italien och Vatikanen. 21 år gammal blev han mosaikmästare.

Målningarna i sidoskeppet ”Jesushuvudet” al seccomålning av konstnären Saga Walli samt ”Josef och hans bröder” av okänd svensk konstnär.

Under orgelläktaren finns ett litet kapell med altare och ljusbärare. Här står också den ursprungliga dopfunten.

Församlingshemmet

År 1993 invigdes det nya församlingshemmet som ligger i direkt anslutning till kyrkan. BLP Arkitekter/S-O Larsson svarade för ritningarna till nybygget. S-O Larsson var elev till kyrkans arkitekt Hakon Ahlberg. Urvalet av konsten till församlingshemmet har gjorts av professor Nils G Stenqvist.

Vid entrén till församlingshemmet står en skulptur av Maria och barnet. Den är utförd i känsligt gjuten betong av Kajsa Mattas. Maria Gudsmoder håller barnet, men ger samtidigt fram det till oss, därför de stora händerna. Som så ofta i den kristna bildtraditionen genom tiderna har det lilla barnet proportionerna av en vuxen.

Församlingshemmet i tre plan inrymmer förutom församlingssal, mötesrum och verksamhetslokaler även kontorsdel med sex rum och pentry, inredda i milda färger, med fönster och burspråk. Allt för att smälta in i befintlig miljö.

 I församlingshemmets kapprum står en bronsskulptur i skala 1:5 vid den ena garderobens gavel. Den är gjord 1991 av Marylyn Gierow och heter Avselad. Skulpturen föreställer en avselad häst. Avselad från en vagn lastad med fisklådor, ölbackar, latrintunnor eller en hästspårvagn. Hästen vänder sig halvt om mot en svunnen tid. Den är en levande länk mellan nuet och det förflutna. Under många århundraden har hästen burit och dragit i människans tjänst. Under 1900-talet har vi kunnat bevittna hur det trogna dragdjuret har ställts åt sidan och andra hästkrafter har tagit över. Denna bronsskulptur är en förlaga till två större skulpturer vid norra Söderleden.

I den stora församlingssalen, Skönstavikssalen med 4 meter i takhöjd, finns ett stort glasfönster av Nils G Stenqvist kallat Jord, luft, hav, himmel. Fönstret är utfört 1992 på Ringströms glasmästeri i Stockholm i blyglasteknik. Stommen i bilden utgörs av en kraftig spiral - galaxens och snäckans form. I centrum lyser solen. Allt rör sig kring den livgivande kraften. Denna symboliserar Kristus som är ljuset. Fisken i bildens underkant är också en bild för Kristus. Namnet Ichthys på grekiska betyder fisk. Det är också de första bokstäverna i uttrycket: Iesous Christos Theou (H)Yios Soter (Jesus Kristus Guds Son, Frälsaren).

När man kommer in i Skönstavikssalen står till vänster en bronsskulptur på en sockel. Den heter Korsfäst Kristus och är skapad av skulptören Liss Eriksson. Hans skulptursyn är påverkad av det gotiska kyrkorummet med dess långsträckta och uppåtsträvande linjer. Skulpturen blir trots sin enkelhet ett starkt tecken för den lidande Kristus.

Textilen Solvägen finner man i gången mellan församlingshemmet och kyrkan. Den är vävd av en av våra stora svenska textilkonstnärer, Barbro Nilsson. Hon använder lysande klara färger och motiven är ofta stränder, vatten, vågrörelser och naturen från hennes hemtrakt vid Öresund.

 

Research och text: Christin Sagnér
Textbearbetning: Marianne Abrahamsson
Faktagranskning: Gudrun Wendel, pensionerad bibliotekarie

Källor Stora Sköndals kyrka

Församlingstidningar och tidigare kyrkobroschyrer
Brevväxling med Nils G Stenqvist 1999
Stora Sköndals kyrka, Susanne Lindhagen och Ingrid Johansson, Stockholms stadsmuseum
Kyrkguiden, Stockholms stift 2007
Stora Sköndals kyrka, Stockholms stift 2008