Kollage med Åsa Nyström till vänster och Thomas Petersson till höger.
Foto: Henrik Betnér / Uppsala stift (Åsa), Johannes Söderberg (Thomas), kollage Per Hård af Segerstad

Följ biskopsvigningen

Söndag 3 juni 2018 fick Luleå stift och Visby stift nya biskopar. Vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka sändes live via webben. Nu kan du se sändningen i efterhand.

Gudstjänsten är uppdelad i tre delar.