Meny

Följ biskopsvigningen

Söndag 3 juni 2018 fick Luleå stift och Visby stift nya biskopar. Vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka sändes live via webben. Nu kan du se sändningen i efterhand.

Gudstjänsten är uppdelad i tre delar.