Foto: Henrik Betnér/Uppsala stift

Åsa Nyström vald till biskop i Luleå stift

Nyhet Publicerad

Efter den slutgiltiga sammanräkningen står det nu klart att Åsa Nyström har valts till ny biskop i Luleå stift. Hon blir därmed den nionde biskopen för Svenska kyrkan i Norrbotten och Västerbotten, och den första kvinnan att väljas till ämbetet i Luleå stift sedan stiftet grundades år 1904.

Det slutgiltiga valresultatet från tisdagens biskopsval visar att Åsa Nyström blir Luleå stifts nya biskop. Hon fick 267 röster, 50,09 procent.
   – Det är en alldeles otrolig känsla, stark och omtumlande, att nu blivit vald till Luleå stifts nästa biskop, säger Åsa Nyström.

Åsa Nyström är 57 år och arbetar i dag som stiftsadjunkt för ledarstöd i Uppsala stift. När beskedet om resultatet kom var hon på ett sammanträde med sina nuvarande kollegor.
   – Det var stort att direkt få dela glädjen med dem. Hela dagen har det strömmat in varma ord och många böner från så många människor, säger Åsa Nyström.

Prästgärningen började i EFS år 1982, och 1991 togs Åsa Nyström emot i Luleå stift som präst i Svenska kyrkan. Utöver sitt jobb som stiftsadjunkt är hon lärare och kursansvarig för chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan. Tidigare har hon arbetat som studierektor och lärare i ledarskap vid det som tidigare hette Pastoralinstitutet i Uppsala, numera Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Åsa Nyström har också varit chefredaktör för tidningen Budbäraren.

Det slutgiltiga valresultatet

Stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson gratulerade Åsa Nyström på plats i Uppsala redan samma dag som det slutgiltiga resultatet kom. Foto: Henrik Betnér/Uppsala stift

Åsa Nyström, 267 röster (50,09 procent)
Anders Göranzon, 119 röster (22,33 procent)
Leif Nordenstorm, 73 röster (13,70 procent)
Gunnar Sjöberg, 46 röster (8,63 procent)
Kenneth Nordgren, 26 röster (4,88 procent)

Ogiltiga, 0 röster (0 procent)
Blanka, 2 röster (0,38 procent)

Summa angivna röster: 533 röster
Valdeltagande: 86,8 procent

Tidsplan framöver

26 maj 2018
Biskop Hans Stiglund lägger ner biskopsstaven vid en gudstjänst i Luleå domkyrka och avslutar därmed sitt uppdrag som biskop i Luleå stift.

3 juni 2018
Åsa Nyström vigs till biskop av ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka. Vid samma tillfälle vigs också den då nyvalda biskopen i Visby stift.

10 juni 2018
Åsa Nyström hälsas välkommen till Luleå stift vid en gudstjänst i Luleå domkyrka.