Foto: Maria Svensk

Trä genom tiderna

Timmer, spånklädda väggar eller stående träpanel. Här är några exempel på träkyrkor i olika byggnadsstilar.